สรุปกฎหมายอาคารแบบเข้าใจง่าย สำหรับมือใหม่สร้างบ้าน

สรุปกฎหมายอาคารแบบเข้าใจง่าย สำหรับมือใหม่สร้างบ้าน

กฎหมายอาคาร เป็นสิ่งสำคัญที่เจ้าของบ้านควรรู้ก่อนเริ่มวางแผน ออกแบบสร้างบ้าน เพราะกฎหมายนี้นอกจากจะมีไว้เพื่อความปลอดภัยของเจ้าของบ้านและเพื่อนบ้านรอบๆ ของเราแล้ว ยังช่วยควบคุมคุณภาพของอาคารและสภาพแวดล้อมโดยรอบด้วย ซึ่งกฎหมายนี้หากคุณจ้างบริษัทรับสร้างบ้านมาดูแล ก็สามารถเบาใจได้ระดับหนึ่ง แต่หากรู้ไว้ก็จะส่งผลดีกับเจ้าของบ้านด้วย แต่พอขึ้นต้นมาด้วยกฎหมาย บางคนอาจจะท้อจนไม่อยากอ่านต่อ แต่ความจริงแล้ว กฎหมายอาคารไม่ยากอย่างที่คิด วันนี้ Grit Build จึงนำกฎหมายอาคารที่ทุกคนคิดว่าเข้าใจยาก มาสรุปให้เข้าใจง่ายกัน เพื่อให้เจ้าของบ้านทุกท่าน ได้ ออกแบบสร้างบ้าน ที่ตรงกับความต้องการ และมากไปกว่านั้นยังถูกกฎหมายอาคารตามข้อกำหนดด้วย

ก่อนออกแบบสร้างบ้าน ต้องเข้าใจกฎหมายอาคารเป็นอันดับแรก

1. สร้างบ้านชิดรั้ว ผนังต้องปิดทึบและเว้นระยะห่าง

การสร้างบ้านที่ก่อให้เกิดปัญหากับเพื่อนบ้านบ่อยๆ คือกรณีที่ใครคนใดคนหนึ่ง สร้างบ้านจนชิดรั้วของเพื่อนบ้าน ซึ่งกรณีนี้จะไม่เป็นปัญหาใดๆ หากเจ้าของบ้านได้รับการยินยอมจากเพื่อนบ้านเป็นลายลักษณ์อักษร โดยผนังจะต้องปิดทึบ ไม่มีช่องแสง หรือช่องลมใดๆ เด็ดขาด แต่ทางที่ดีหากไม่ต้องการมีปัญหากับเพื่อนบ้าน ควร ออกแบบสร้างบ้าน โดยเว้นระยะห่างจากเขตที่ดินอย่างน้อย 50 เซนติเมตร โดยผนังจะต้องเป็นผนังทึบเช่นเดิม แต่ถ้าบ้านของเรามีพื้นที่ใช้สอยรวมแล้วเกิน 300 ตารางเมตร ต้องเว้นระยะห่างจากที่ดินอย่างน้อย 1 เมตร โดยรอบทุกกรณี และต้องติดตั้งรางน้ำฝนให้เรียบร้อย เพื่อป้องกันน้ำไหลลงฝั่งเพื่อนบ้าน เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาทะเลาะวิวาทภายหลังด้วย

2. ผนังบ้านที่มีประตูหน้าต่าง ต้องห่างจากแนวรั้วอย่างน้อย 2 เมตร

หากการ ออกแบบสร้างบ้าน เรียบร้อยแล้ว แล้วพบว่าผนังบ้านมีประตู หน้าต่าง เจ้าของบ้านต้องปรับบ้านให้ตัวบ้านชั้น 1 และชั้น 2 อยู่ห่างจากรั้วอย่างน้อย 2 เมตร หรือหากเป็นบ้าน 3 ชั้น ต้องอยู่ห่างจากรั้วบ้านอย่างน้อย 3 เมตร ทั้งนี้ต้องดูขนาดของที่ดินของเราด้วย เพราะขนาดของที่ดินเป็นตัวกำหนดจำนวนชั้นของบ้าน เพราะหากที่ดินมีขนาดเล็ก แต่ออกแบบให้บ้านมีขนาด 3 ชั้น และต้องเว้นระยะห่างอย่างน้อย 3 เมตรรอบด้าน อาจทำให้เหลือพื้นที่ใช้งานน้อยเกินไปนั่นเอง เพราะฉะนั้นก่อนจะออกแบบสร้างบ้านต้องดูทั้งขนาดที่ดิน และระยะห่างของบ้านกับรั้วด้วย

3. สร้างบ้านเต็มที่ดิน เป็นสิ่งที่ทำไม่ได้เด็ดขาด

บางคนที่ซื้อที่ดินขนาดเล็กๆ และตั้งใจปลูกบ้านให้เต็มพื้นที่เพื่อให้บ้านสามารถใช้สอยได้อย่างเต็มที่ เป็นสิ่งที่ทำไม่ได้โดยเด็ดขาด ตามกฎหมายระบุว่าขอบเขตของตัวบ้านต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 70% ของที่ดิน โดยสามารถปรับให้ตัวบ้านอยู่ทางขวา ซ้าย หรือด้านหลังก็ได้ ส่วนอีก 30% ต้องจัดสรรเป็นพื้นที่ที่น้ำซึมผ่าน เช่น สวนดอกไม้ ปลูกต้นไม้ บ่อปลา เป็นต้น

4. ตัวบ้านต้องมีระยะห่างกับถนนสาธารณะ

กฎหมายข้อนี้เป็นข้อที่ใครๆ ก็ทราบกันดีว่า บ้านของเราไม่สามารถล้ำเข้าไปในพื้นที่สาธารณะได้ ซึ่งตามกฎหมายกล่าวว่า ตัวบ้านจะต้องมีระยะห่างจากกึ่งกลางถนนสาธารณะ ซึ่งระยะห่างจะเว้นมากหรือน้อยขึ้นอยู่ความสูงของอาคารและขนาดความกว้างของถนน ตัวอย่าง เช่น กรณีอาคารสูงไม่เกิน 2 ชั้น หรือ 8 เมตร นั้น หากถนนกว้างน้อยกว่า 6 เมตร ต้องมีระยะร่นจากจุดกึ่งกลางถนนอย่างน้อย 3 เมตร เป็นต้น หากคุณกำลังออกแบบสร้างบ้าน ต้องพึงระลึกถึงกฎหมายข้อนี้เสมอ ก่อนจะเกิดปัญหาตามมาภายหลังได้

แบบบ้าน Olivia จากบริษัท Grit Build
5. ที่ดินชิดถนนหักมุม ต้องปาดแนวรั้วด้านละ 4 เมตร

สำหรับเจ้าของบ้านที่มีที่ดินชิดหักมุม ต้องรู้กฎหมายข้อนี้ให้ดี โดยเจ้าของบ้านจะต้อง ออกแบบสร้างบ้านให้บ้านปาดแนวรั้วด้านละ 4 เมตร ส่วนบ้านที่ติดมุมถนนที่มีมุมหัก 2 ด้านน้อยกว่า 135 องศาและถนนกว้างกว่า 3 เมตรขึ้นไป ต้องปาดแนวรั้วด้านละ 4 เมตร เพื่อไม่ให้รั้วบ้านหรือกำแพงบ้าน บดบังวิสัยทัศน์การมองเห็นของผู้ขับขี่รถยนต์ โดยรั้วที่ถูกปาดไปยังคงถือว่าเป็นกรรมสิทธิ์ของเจ้าของบ้านเช่นเดิม

6. ห้องทุกห้องต้องมีหน้าต่าง หรือช่องแสง

ห้องแต่ละห้องภายในบ้านไม่ว่าจะเป็นห้องสำหรับทำกิจกรรม หรือห้องเปล่าๆ เช่น ห้องน้ำ ห้องครัว ห้องนอน หรือห้องเก็บของ จะต้องมีพื้นที่สำหรับระบายอากาศ อย่างประตู หน้าต่าง ช่องแสง ช่องลม รวมกันแล้วต้องไม่น้อยกว่า 10% ของพื้นที่ในห้องนั้นๆ หากเจ้าของบ้านที่กำลัง ออกแบบสร้างบ้าน ห้องทึบที่ไม่มีช่องระบายอากาศเลย หรือมีน้อยกว่า 10% ของพื้นที่ ถือว่าผิดกฎหมายอาคารทันที

7. ห้องนอนต้องมีพื้นที่ใช้งานอย่างน้อย 8 ตารางเมตร

ห้องนอนเป็นห้องที่คนทุกคนใช้เวลาอยู่ในห้องไม่ต่ำกว่า 8 ชั่วโมง จึงถือว่าห้องนอนเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นต้องมีพื้นที่ในห้องนอนที่ปลอดโปร่ง กว้างขวาง และอากาศถ่ายเทสะดวก โดยกฎหมายระบุว่า ห้องนอนจะต้องมีพื้นที่ใช้งานควรไม่น้อยกว่า 8 ตารางเมตร และมีด้านแคบสุดไม่น้อยกว่า 2.5 เมตร หากห้องนอนมีพื้นที่ 10 ตารางเมตร แต่มีด้านแคบ 2 เมตร ซึ่งน้อยกว่ากฎหมายระบุ ก็ไม่สามารถจัดสรรเป็นห้องนอนได้เช่นกัน

8. เพดานห้องน้ำต้องสูงกว่า 2 เมตร

ห้องน้ำเป็นอีกห้องที่สำคัญไม่แพ้ห้องนอน เพราะเป็นห้องที่คนมักใช้เวลานานเช่นกัน กฎหมายจึงระบุว่าให้เพดานห้องน้ำสูงอย่างน้อย 2 เมตร ซึ่งหากต้องการสร้างห้องน้ำไว้ใต้บันไดนั้นต้องพิจารณาถึงจุดนี้อีกด้วย

9. บันไดบ้านต้องกว้างมากกว่า 80 เซนติเมตร

บันไดบ้าน จุดที่ควรระวังให้ดี เพราะเป็นจุดที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย เจ้าของบ้านจึงควร ออกแบบสร้างบ้านให้ลูกนอนของบันไดบ้านกว้างไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร แต่ละช่วงความสูงไม่เกิน 3 เมตร ถ้าสูงกว่า 3 เมตร ต้องมีชานพักบันได ซึ่งต้องมีความสูงจากบันไดอีกชั้นไม่น้อยกว่า 1.9 เมตร เพราะชานพักบันไดจะช่วยลด และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นกับคนในบ้านได้

เป็นอย่างไรบ้างครับ สำหรับการยกตัวอย่างกฏหมายเบื้องต้น ซึ่งจริงๆแล้วนั้น ยังมีกฏหมายอื่นๆ อีกมากมายต้องต้องคำนึงถึง ดังนั้นการ ออกแบบบ้าน สักหลังหนึ่ง ไม่ควรคำนึงแค่ความต้องการและความชอบของเจ้าของบ้านเพียงอย่างเดียว แต่ต้องรู้เรื่องกฎหมายอาคารให้เข้าใจอย่างถ่องแท้เสียก่อน เพื่อให้บ้านของเราปลอดภัยที่สุด ในกรณีเกิดอัคคีภัย , สุขอนามัยของผู้อยู่อาศัย หรือ เพื่อง่ายต่อการสร้างหรือซ่อมแซมอาคารในอนาคต หากเจ้าของบ้านคนไหนที่ทำความเข้าใจและกลัวเกิดข้อผิดพลาด ก็สามารถใช้บริการบริษัทรับสร้างบ้าน Grit Build ได้ครับ เพื่อคอยให้คำปรึกษาและเก็บรายละเอียดทั้งเรื่องของกฎหมาย และความต้องการของเจ้าบ้านอย่างครบถ้วนนั่นเอง

สร้างบ้านกับเรา ติดต่อเลย

ติดต่อเราช่องทางต่างๆดังนี้

ข่าวสารและโปรโมชั่นใกล้เคียง

ลดกระหน่ำ แจกฉ่ำ ไม่กลัวฝน! แจกส่วนลดสร้างบ้านฉ่ำๆ ให้คุณช้อปได้มันส์ๆ พร้อมสิทธิพิเศษมากมาย พบกันที่งานช้อปสนุก จัดหนักเรื่องบ้าน
Grit Build บริษัทรับสร้างบ้าน จะมาแนะนำโทนสีที่ตรงตามหลักฮวงจุ้ย รวมถึงทาสีไหนให้ถูกโฉลกกับวันเกิด รับรองว่าจะถูกใจอย่างแน่นอน
Grit Build บริษัทรับสร้างบ้าน จะไปไขข้อข้องใจว่า หากเราสร้างหรือต่อเติมรั้วบ้าน จะต้องขออนุญาตหรือไม่? มาหาคำตอบกับบทความนี้กัน!!
ลดกระหน่ำ แจกฉ่ำ ไม่กลัวฝน! แจกส่วนลดสร้างบ้านฉ่ำๆ ให้คุณช้อปได้มันส์ๆ พร้อมสิทธิพิเศษมากมาย พบกันที่งานช้อปสนุก จัดหนักเรื่องบ้าน
Grit Build บริษัทรับสร้างบ้าน จะมาแนะนำโทนสีที่ตรงตามหลักฮวงจุ้ย รวมถึงทาสีไหนให้ถูกโฉลกกับวันเกิด รับรองว่าจะถูกใจอย่างแน่นอน

บริการออกแบบ ก่อสร้าง โดยมืออาชีพ

Aden
บ้านหลังใหญ่สไตล์โมเดิร์น ดีไซน์หรูหราผสมผสานความเรียบง่าย โอบล้อมครอบครัวใหญ่อย่างอบอุ่น
Quinn
บ้านโมเดิร์น 2 ชั้น ดีไซน์สวยสะดุดตา สะท้อนความหรูหราและเรียบ

©2021 Grit build Company Limited. Designed by Geminine Studio co.,ltd.