รู้ก่อนซื้อ! วิธีเช็กโฉนดที่ดินจริงหรือปลอม เพื่อไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ

รู้ก่อนซื้อ! วิธีเช็กโฉนดที่ดินจริงหรือปลอม เพื่อไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ

บริษัทรับสร้างบ้าน Grit Build วันนี้ต้องการมาให้ความรู้เรื่องโฉนดที่ดินโดยเฉพาะ เนื่องจากปัจจุบันมีคนที่ตกเป็นเหยื่อแก่มิจฉาชีพเป็นจำนวนไม่น้อย โดยเฉพาะเรื่องการซื้อ-ขายโฉนดที่ดิน เป็นเรื่องที่ควรระมัดระวังเป็นอย่างมาก เพราะเป็นการลงทุนที่สำคัญและมีความเสี่ยงสูงเพราะเป็นการลงทุนที่ใช้เงินจำนวนมาก เพราะฉะนั้นทางเลือกที่ดีที่สุดในการป้องกันความเสี่ยง คือ การรู้เท่าทัน และตรวจสอบรายละเอียดของโฉนดที่ดินนั้นๆ ว่าเป็นเอกสารจริงหรือปลอมก่อนลงทุนซื้อ-ขาย ในบทความนี้ เราในฐานะ บริษัทรับสร้างบ้าน จึงมาแนะนำวิธีตรวจสอบเอกสารโฉนดที่ดินเพื่อรู้เท่าทันมิจฉาชีพมาฝากผู้อ่านทุกๆ ท่านครับ

โฉนดที่ดิน คืออะไร?

โฉนดที่ดิน คือ เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ของผู้ครอบครองที่ดินที่ออกโดยกรมที่ดิน ซึ่งเป็นหลักฐานสำคัญที่ใช้ในการระบุสิทธิในที่ดินและการถือครอง โดยที่ดิน 1 แปลง จะมีโฉนดที่ดิน 2 ฉบับ มอบให้แก่เจ้าของกรรมสิทธิ์ 1 ฉบับ และเก็บรักษาที่กรมที่ดินอีก 1 ฉบับ

เนื่องจากโฉนดที่ดินเป็นหลักฐานที่สำคัญ แต่ในปัจจุบันมีกลุ่มมิจฉาชีพที่ปลอมแปลงเอกสารเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน การตรวจสอบเอกสารจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ควรรู้ไว้ เพื่อป้องกันการโดนมิจฉาชีพเอาเปรียบได้

รายละเอียดบนโฉนดที่ดิน มีอะไรบ้าง?

ก่อนจะพาทุกท่านไปตรวจสอบรายละเอียดเล็กน้อย เราขอพาทุกท่านมาเช็กข้อมูลสำคัญที่ควรอยู่ในโฉนดที่ดินก่อน เพราะเป็นข้อมูลที่ต้องใส่ใจและเช็กละเอียดให้ถี่ถ้วน โดยข้อมูล มีดังนี้

ตำแหน่งและเลขโฉนดที่ดิน

ตำแหน่งและเลขโฉนดที่ดิน อยู่บริเวณด้านบนทางซ้ายมือของโฉนด มีไว้เพื่อระบุตำแหน่งของที่ดิน ประกอบด้วย เลขที่ระวาง เลขที่ดิน หน้าสำรวจ ตำบล อำเภอ และจังหวัด ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีไว้ให้เจ้าหน้าที่สามารถจัดการหรือค้นหาได้ง่ายขึ้น

ชื่อผู้ครอบครองโฉนดที่ดินคนแรก

แม้ว่าที่ดินนั้นๆ จะถูกตกทอดหรือส่งต่อคนหลายคน หลายยุคสมัย ชื่อของเจ้าของที่ดินจะเป็นชื่อของเจ้าของคนแรกเสมอ หากต้องการระบุเจ้าของปัจจุบันต้องใช้เอกสารการซื้อขายเพิ่มเติม

รายละเอียดที่ดิน

เป็นรายละเอียดเชิงตัวเลขและข้อมูลเกี่ยวกับแปลงที่ดินนั้นๆ เช่น เนื้อที่ (ไร่-งาน-ตารางวา) บริเวณตรงกลางของโฉนดที่ดินจะเป็นลักษณะของแปลงที่ดิน พร้อมมาตราส่วนที่ใช้ในการวัดที่ดินแปลงดังกล่าว

วิธีตรวจสอบเอกสารโฉนดที่ดินด้วยตนเอง

1. สังเกตที่ตราครุฑ

โฉนดที่ดินทุกๆ โฉนดจะมีสัญลักษณ์ลายน้ำรูปตราครุฑอยู่กลางโฉนดที่ดิน ซึ่งจุดนี้เป็นจุดที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ต้องใช้การส่องกับไฟจึงจะสามารถมองเห็นสัญลักษณ์นี้ได้ โดยวิธีสังเกต มีดังนี้

  • ลักษณะของตราครุฑเมื่อพิจารณาตามขนาดรูปแบบ เมื่อพิมพ์สีแดงทับแล้ว จะต้องเห็นลายสีดำของครุฑชัดเจนเหมือนของกรมที่ดิน
  • ลายน้ำตราครุฑ จะอยู่ในวงกลม 2 วง โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางวงกลม 10 เซนติเมตร พร้อมอักษรกำกับด้านล่างว่ากรมที่ดินกระทรวงมหาดไทย เป็นแนวโค้งตามรูปวงกลมยาว 10.5 เซนติเมตร
  • นอกจากจะเห็นลักษณะของตราครุฑที่กล่าวไป ยังมีอีก 1 จุดสังเกต คือ รูปแปลงที่ดินแต่ละมุมที่มีวงกลม หากส่องผ่านแสงไฟจะพบว่ามี “รูที่ส่องสว่าง” อยู่ภายในวงกลมอีกทีด้วย

2. สังเกตองค์ประกอบอื่นๆ ในโฉนดที่ดิน

ในโฉนดที่ดิน จะมีองค์ประกอบสำคัญเล็กๆ น้อยๆ ที่ไม่ควรมองข้ามอยู่ อย่างเนื้อกระดาษ ลายของกระดาษ เป็นต้น โดยองค์ประกอบนั้น มีดังนี้

  • โฉนดที่ดินส่วนใหญ่ในปัจจุบัน จะมีขนาด 24 x 36 เซนติเมตร เนื้อกระดาษโฉนดที่ดิน ต้องเป็นสีครีม มีเส้นใยไหมสีฟ้า และสีแดงอมม่วง โรยในเนื้อกระดาษ บางส่วนจะจมอยู่ในเนื้อกระดาษ และบางส่วนลอยอยู่บนผิวกระดาษ
  • เลขที่แบบพิมพ์ จะเป็นตัวเลขอารบิกแบบโกธิค ความสูงตัวเลขคือ 3/16 นิ้ว
  • เลขปีที่จัดพิมพ์ เป็นเลขไทยกระดาษที่มีเนื้อเยื่อภายในกระดาษเป็นสีครีมเหมือนผิวภายนอก

3. ตรวจสอบลายเซ็นและตราประทับของเจ้าหน้าที่

บริเวณด้านล่างของโฉนดที่ดิน จะมีลายเซ็นของเจ้าหน้าที่ดังตัวอย่างในภาพ โดยส่วนใหญ่มักเป็นลายเซ็นที่ใช้หมึกดำ พร้อมมีชื่อตรายางประทับบนลายเซ็น และกำกับวันที่ไว้ด้านหลัง หากมีการใช้หมึกสีอื่นในการเซ็น หรือไม่มีตราประทับ ให้สันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่าโฉนดที่ดินฉบับนี้เป็นของปลอม

แต่หากโฉนดนั้นๆ มีการขีดฆ่าข้อความ วิธีเช็ก คือ เจ้าหน้าที่จะใช้หมึกแดงขีดฆ่าให้เห็นข้อความเดิม แล้วเขียนข้อความใหม่ลงไป พร้อมเซ็นชื่อและตราประทับ พร้อมวันที่กำกับ หากพบเจอการขีดฆ่าข้อความแล้วไม่พบวิธีดังกล่าว ให้สันนิษฐานไว้เช่นกันว่าอาจเป็นโฉนดที่ดินปลอม แต่ทั้งนี้ไม่ว่าจะการเซ็นชื่อด้วยหมึกสีอื่นหรือการแก้ไขข้อความจะไม่ตรงกับเช็กลิสต์ของโฉนดที่ดินฉบับจริง ก็ไม่ได้แปลว่าโฉนดนั้นๆ เป็นโฉนดปลอมเสมอไป แต่ให้ตรวจสอบจุดอื่นๆ เพิ่มเติมประกอบกันด้วย

4. ตรวจสอบประวัติที่ดินด้านหลังโฉนด

บริเวณด้านหลังของโฉนดที่ดิน เป็นบันทึกรายการจดทะเบียนนิติกรรมในโฉนดที่ดินนั้นๆ ว่าที่ดินผ่านการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง โดยเป็นตารางการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ ซึ่งสามารถตรวจสอบชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์คนปัจจุบันและการเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ที่ผ่านมา ซึ่งหากไม่ตรงกับความเป็นจริงตามประวัติของโฉนดที่ดินที่เจ้าของที่ดินรับรู้มา ให้ตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนเลยว่า โฉนดที่ดินที่ได้มาอาจเป็นโฉนดที่ดินปลอมได้

5. ตรวจสอบตำแหน่งที่ดินจากแอปพลิเคชัน LandsMaps

แอปพลิเคชัน  LandsMaps หรือเว็บไซต์ landsmaps.dol.go.th เป็นเทคโนโลยีที่พัฒนาโดย สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ซึ่งแอปนี้สามารถช่วยค้นหาระวางที่ดิน ค้นหาแปลงที่ดิน ตรวจสอบโฉนดที่ดิน และชื่อเจ้าของที่ดิน จุดประสงค์เพื่อช่วยประหยัดเวลาและลดค่าใช้จ่ายให้กับประชาชน

โดยเข้าไปที่แอปพลิเคชัน  LandsMaps หรือเว็บไซต์ landsmaps.dol.go.th แล้วกรอกรายละเอียด ได้แก่ จังหวัด อำเภอ และเลขโฉนดที่ดิน จากนั้นกดค้นหาเพื่อเรียกดูข้อมูลทันที ระบบจะแสดงข้อมูลภาพแปลงที่ดินบนแผนที่ Google map พร้อมข้อมูลรายละเอียดของที่ดิน  เช่น  หมายเลขระวาง หน้าสำรวจ สำนักงานที่ดิน ราคาประเมินรายแปลงของกรมธนารักษ์ เป็นต้น นอกจากนี้ยังสามารถชมบรรยากาศที่ดินโดยรอบแบบ 360 องศาก็เลือกชมภาพ Street View ได้อีกด้วย

6. ตรวจสอบโดยการนำโฉนดที่ดินไปสำนักงานที่ดิน

โฉนดที่ดินนั้นๆ ไปตรวจเช็กข้อมูลกับสำเนาโฉนดที่ดินที่จัดเก็บอยู่ที่ “สำนักงานที่ดิน” วิธีเช็กดูได้โดยง่าย เพราะ 2 ฉบับนี้ต้องมีรายละเอียดเหมือนกันทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นรูปแปลงที่ดิน ชื่อผู้ถือ เลขที่โฉนดที่ดิน จะมีข้อความเหมือนกันทั้งหมด หากมีบางจุดไม่เหมือนกัน ให้คุณแน่ใจเลยว่าโฉนดที่คุณถืออยู่เป็นของปลอม และต้องดำเนินการทางกฎหมายโดยเร็วที่สุด ซึ่งขั้นตอนในการไปขอดูสำเนาโฉนดที่ดินที่สำนักงานที่ดินนั้น สามารถทำตามขั้นตอนได้ดังนี้

  • ติดต่อสำนักงานที่ดินเขตหรือจังหวัด ตามพิกัดที่แปลงที่ดินนั้นตั้งอยู่
  • เตรียม สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้าน ให้พร้อม
  • เมื่อถึงที่สำนักงานที่ดินให้แจ้งเจ้าหน้าที่ว่า “มาขอถ่ายสำเนาโฉนดที่ดิน”
  • เจ้าหน้าที่จะให้กรอกแบบฟอร์มคำร้อง เมื่อดำเนินการตามขั้นตอนเรียบร้อย ก็จะได้รับสำเนาโฉนดที่ต้องการ

ทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้น เป็นวิธีที่ง่ายและละเอียดที่สุดในการเช็กโฉนดที่ดิน อย่างไรก็ตามใครก็ตามที่ถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดินอยู่ ควรนำโฉนดไปตรวจสอบกับสำนักงานที่ดินอย่างน้อยปีละครั้ง รวมถึงเข้าไปตรวจสอบที่ดินของตนเองเพื่อป้องกันผู้ไม่ประสงค์ดีด้วย เพื่อกันไว้ตั้งแต่เนิ่นๆ จะดีที่สุดครับ ทั้งนี้ Grit Build บริษัทรับสร้างบ้าน ขอให้ทุกท่านทำการลงทุนอย่างมีสติทุกครั้งด้วยนะครับ ขอบคุณครับ

สร้างบ้านกับเรา ติดต่อเลย

ติดต่อเราช่องทางต่างๆดังนี้

ข่าวสารและโปรโมชั่นใกล้เคียง

Grit Build ลดแรง! รับซัมเมอร์ กับ SUPER HOT DEAL จองสร้างบ้านกับ Grit Build วันนี้ ลดสูงสุดถึง 2,500,000 บาท!! พร้อมสิทธิพิเศษอีกมากมาย
ปลวกขึ้นบ้าน ปัญหาใหญ่ที่หลายๆ บ้านไม่อยากให้เกิดขึ้น วันนี้ Grit Build จึงแนะนำ 5 เทคนิคง่ายๆ เพื่อกำจัดปัญหากวนใจอย่างปลวกขึ้นบ้านกัน
Grit Build แนะนำวิธี ออกแบบสร้างบ้าน ให้งบไม่บาน อยู่ในงบประมาณที่ตั้งไว้ ง่ายๆ แค่ 5 วิธีเท่านั้น จะมีวิธีไหนบ้าง ไปอ่านกันได้เลยครับ
Grit Build ลดแรง! รับซัมเมอร์ กับ SUPER HOT DEAL จองสร้างบ้านกับ Grit Build วันนี้ ลดสูงสุดถึง 2,500,000 บาท!! พร้อมสิทธิพิเศษอีกมากมาย
ปลวกขึ้นบ้าน ปัญหาใหญ่ที่หลายๆ บ้านไม่อยากให้เกิดขึ้น วันนี้ Grit Build จึงแนะนำ 5 เทคนิคง่ายๆ เพื่อกำจัดปัญหากวนใจอย่างปลวกขึ้นบ้านกัน

บริการออกแบบ ก่อสร้าง โดยมืออาชีพ

Quinn
บ้านโมเดิร์น 2 ชั้น ดีไซน์สวยสะดุดตา สะท้อนความหรูหราและเรียบ
Sunshin
บ้านสไตล์โฮมมี่ ที่อบอุ่นดั่งแสงอาทิตย์ยามเช้า

©2021 Grit build Company Limited. Designed by Geminine Studio co.,ltd.