วิธี ออกแบบสร้างบ้าน ให้ห้องพระเสริมสิริมงคลแก่ผู้อยู่อาศัย

วิธี ออกแบบสร้างบ้าน ให้ห้องพระเสริมสิริมงคลแก่ผู้อยู่อาศัย

ห้องพระ ห้องที่สำคัญที่สุดอีกห้องในบ้าน เป็นสถานที่ที่ชาวพุทธให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกๆ เพราะเป็นสถานที่ที่ชาวพุทธมักใช้ไหว้พระ สวดมนต์ กราบไหว้ขอพร บูชาให้ความเคารพ ซึ่งตามหลักฮวงจุ้ยเชื่อว่าหากตั้งห้องพระให้ดี จะช่วยเสริมให้บ้านสงบร่มเย็น สามารถเกื้อหนุนคนในบ้านให้มีทั้งบารมี และเสริมสิริมงคลแก่ผู้อยู่อาศัยด้วย การจัดตำแหน่งห้องพระจึงเป็นอีกเรื่องที่เจ้าของบ้านและบริษัทรับสร้างบ้านควรให้ความสำคัญ โดยต้องใส่ใจตั้งแต่การ ออกแบบสร้างบ้าน นั่นเอง

 วันนี้ บริษัทรับสร้างบ้าน Grit Build จึงมาแนะนำวิธีการ ออกแบบสร้างบ้าน ที่มีการจัดตำแหน่งห้องพระอย่างถูกต้อง เพื่อเสริมสิริมงคลแก่ผู้อยู่อาศัยกัน

การจัดตำแหน่งห้องพระ ให้เกิดสิริมงคล

ตัวอย่างแบบบ้าน Onyx ที่ถูกออกแบบให้ห้องพระอยู่ชั้นบนสุดของบ้าน
1. ห้องพระที่ดี ควรอยู่ตำแหน่งที่สูงที่สุดของบ้าน
  1. ชาวพุทธเชื่อว่า พระพุทธรูปเป็นของสูง เปรียบเสมือนตัวแทนของพระพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์ ที่ควรมีเอาไว้เพื่อสักการบูชา ดังนั้น การออกแบบสร้างบ้าน จึงควรให้ห้องพระอยู่ชั้นบนสุดของบ้าน ไม่ควรอยู่ชั้นล่างหรือต่ำกว่าผู้อยู่อาศัย เพราะอาจมีการนอนคร่อม หันปลายเท้าเข้าหาองค์พระ หรือเดินข้ามไปมาได้  เป็นเหตุผลให้ควรตั้งห้องพระอยู่บนสุด เพื่อความมงคลและแสดงถึงความเคารพนั่นเอง

    แต่หากเจ้าของบ้านที่อาจมีพื้นที่บ้านจำกัด ทำให้จำเป็นต้องเลือกตั้งห้องพระไว้บริเวณชั้นล่าง ก็สามารถทำได้เช่นกัน แต่ต้องพิจารณาให้ดีว่าห้องที่อยู่ด้านบนห้องพระเป็นห้องน้ำหรือไม่ ถ้าตรงต้องเปลี่ยนที่ให้ตรงกับห้องว่างที่ไม่มีคนใช้งานดีกว่า แต่หากจะให้แน่นอนที่สุด ควรวางแผนให้ถี่ถ้วนตั้งแต่เนิ่นๆ เพื่อจัดตำแหน่งห้องพระให้เหมาะสมที่สุด

2. ห้องพระไม่ควรอยู่ติด หรือใช้กำแพงเดียวกับห้องน้ำ

ตามกฎเบญจธาตุ หรือธาตุทั้ง 5 ห้องพระถือเป็นธาตุไฟ ส่วนห้องน้ำถือเป็นธาตุน้ำ ในความเป็นจริง น้ำกับไฟเป็นสิ่งที่ขัดกันและไม่สามารถอยู่ด้วยกันได้อยู่แล้ว ตามหลักฮวงจุ้ยก็เช่นกัน การนำห้องพระที่เป็นธาตุไฟ และห้องน้ำที่เป็นธาตุตรงข้ามมาอยู่ใกล้กัน จะทำให้ความศักดิ์สิทธิ์นั้นเสื่อมลง เนื่องจากน้ำจะบั่นทอนไฟไปเรื่อยๆ แต่หากเจ้าของบ้านได้ออกแบบสร้างบ้าน หรือสร้างบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้ว และไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ให้นำผ้าม่าน ตู้ไม้ หรือแผ่นไม้มากั้นกลางระหว่างห้องพระและห้องน้ำแทน เพื่อช่วยกันไม่ให้ทั้ง 2 ธาตุขั้วตรงข้ามมาเจอกัน หากไม่หาสิ่งใดมากั้น นอกจากจะทำให้ความศักดิ์สิทธิ์ถูกบั่นทอนแล้ว อีกความเชื่อหนึ่งกล่าวว่า จะทำให้เงินทองรั่วไหล เก็บเงินไม่อยู่อีกด้วย

ห้องพระที่ดี ต้องเงียบสงบและอากาศถ่ายเท
3. ห้องพระควรอยู่ในมุมที่เงียบสงบ

ห้องพระนอกจากจะเป็นที่กราบไหว้ สักการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้ว ยังมีกิจกรรมอย่างการสวดมนต์ นั่งสมาธิ ที่เป็นกิจกรรมที่ต้องใช้สมาธิอย่างมาก ห้องพระจึงควรออกแบบให้อยู่ในมุมที่สงบเงียบ ไม่มีคนพลุกพล่าน ห่างจากสิ่งรบกวนทั้งหลาย เพื่อให้ผู้ปฏิบัติธรรมได้มีจิตใจที่สงบในการสวดมนต์ ไหว้พระ ซึ่งความสงบในจิตใจจะนำมาซึ่งความเป็นสิริมงคลของผู้อยู่อาศัยได้ด้วย 

4. ห้องพระควรตั้งอยู่ในที่ที่อากาศถ่ายเทได้ดี

เพราะชาวพุทธกับการไหว้พระเป็นของคู่กัน ซึ่งการไหว้พระมักจะต้องจุดธูป จุดเทียน หรือบางคนอาจจุดกำยานด้วย ทำให้การออกแบบสร้างบ้าน จึงต้องวางแผนให้ห้องพระอยู่ในจุดที่อากาศถ่ายเทสะดวก เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้กลิ่นธูปและควันมารบกวนผู้อยู่อาศัยและผู้ปฏิบัติธรรมได้ และยังสามารถช่วยลดอันตราย และอุบัติเหตุเพลิงไหม้ ซึ่งเกิดจากควันไฟจากเทียนและธูปได้อีกด้วย

5. ห้องพระควรหันหน้าไปทางตะวันออกและทิศเหนือ

การเลือกห้องพระ ควรศึกษาตั้งแต่ก่อนออกแบบสร้างบ้าน เช่น ตัวบ้านหันหน้าไปทางทิศไหน ห้องพระควรอยู่ตรงไหนของบ้าน ไปจนถึงการเลือกทิศที่องค์พระจะหันหน้าไปทางทิศนั้นๆ เพราะการวางองค์พระไม่ใช่ว่าจะให้หันไปทางทิศก็ได้ ซึ่งทิศที่เหมาะสมที่สุด คือ ทิศเหนือ และทิศตะวันออก เพราะเป็นทิศที่มอบพลังงานดี เป็นทิศมงคล ช่วยเสริมเรื่องหน้าที่การงานและการเงินให้เป็นไปในทิศทางที่ดี ทำให้การ ออกแบบสร้างบ้าน จึงสำคัญมาก แต่หากผู้อ่านเป็นคนที่เพิ่งหันมาสนใจตั้งหิ้งพระ และไม่สามารถปรับแก้ไขบ้านได้แล้ว ตามหลักฮวงจุ้ย สามารถปรับตำแหน่งหิ้งพระให้สามารถหันองค์พระไปในทิศทางดังกล่าวได้

ห้องพระตามหลักฮวงจุ้ย

หลักฮวงจุ้ยอื่นๆ ที่ควรรู้ เกี่ยวกับการจัดตำแหน่งหิ้งพระ

  • การจัดตำแหน่งห้องพระที่ช่วยเสริมพลังบวกมากที่สุด คือ ตำแหน่งหน้าบ้านและตำแหน่งหลังบ้าน เนื่องจากตำแหน่งหน้าบ้าน ถือเป็นตำแหน่งโชคลาภ ส่วนตำแหน่งหลังบ้าน ถือเป็นตำแหน่งบารมี
  • ไม่ควรตั้งองค์พระในห้องนอน โดยเฉพาะคนมีคู่แล้ว แต่หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ ควรใช้ฉากกั้นให้เป็นสัดส่วน
  • ไม่ควรตั้งหิ้งพระอยู่บริเวณบันได หรือใต้บันได
  • ไม่ควรจัดหิ้งพระอยู่ใต้คานบ้าน
  • ไม่ควรตั้งห้องพระ อยู่เหนือหรือใต้ห้องน้ำ
  • ห้ามแขวนหิ้งพระติดกับผนังห้องน้ำ

วิธีจัดตำแหน่งห้องพระทั้งหมดที่กล่าวมานี้ จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่ามีข้อควรระวังนั้นมีอยู่มาก ซึ่งการจัดตำแหน่งห้องพระ จำเป็นต้องให้ความสำคัญตั้งแต่กระบวนการก่อนสร้างบ้าน หรือพูดง่ายๆ คือ ตั้งแต่การ ออกแบบสร้างบ้าน ต้องวางแผนให้ดี ดูทำเลและทิศทางของบ้านให้ถี่ถ้วน เพื่อวางแผนจัดตำแหน่งห้องพระให้เหมาะสม เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้อยู่อาศัยมากที่สุดนั่นเอง หรือหากคุณไม่สันทัดเกี่ยวกับการวางแผน ออกแบบสร้างบ้าน หรือกำหนดตำแหน่งห้องพระตามหลักฮวงจุ้ยที่ถูกต้อง สามารถใช้บริการบริษัทรับสร้างบ้าน Grit Build ได้นะครับ เพราะเราให้ความสำคัญเกี่ยวกับการสร้างบ้านที่ดี รวมถึงหลักฮวงจุ้ยที่ช่วยเพิ่มสิริมงคลและพลังงานดีๆ ให้แก่ผู้อยู่อาศัยได้ 

 

เรื่องสร้างบ้าน เลือก Grit Build ให้ดูแลบ้านของคุณได้นะครับ

สร้างบ้านกับเรา ติดต่อเลย

ติดต่อเราช่องทางต่างๆดังนี้

ข่าวสารและโปรโมชั่นใกล้เคียง

พาชมบ้าน “Brittana” บ้านโมเดิร์นร่วมสมัย ให้อารมณ์ความอบอุ่น น่าอยู่ เรียบหรูอยู่สบาย
พาชมบ้าน “Hannah” บ้านสไตล์โมเดิร์น น่าอยู่ พื้นที่สำหรับการพักผ่อนของทุกคน
พาชมบ้าน “Hestiara” สัมผัสความหรูหรากับบ้านสไตล์โมเดิร์น เติมเต็มการพักผ่อนของคนในบ้านอย่างเต็มที่
พาชมบ้าน “Brittana” บ้านโมเดิร์นร่วมสมัย ให้อารมณ์ความอบอุ่น น่าอยู่ เรียบหรูอยู่สบาย
พาชมบ้าน “Hannah” บ้านสไตล์โมเดิร์น น่าอยู่ พื้นที่สำหรับการพักผ่อนของทุกคน

บริการออกแบบ ก่อสร้าง โดยมืออาชีพ

Quinn
บ้านโมเดิร์น 2 ชั้น ดีไซน์สวยสะดุดตา สะท้อนความหรูหราและเรียบ
Sunshine
บ้านสไตล์โฮมมี่ ที่อบอุ่นดั่งแสงอาทิตย์ยามเช้า

©2021 Grit build Company Limited. Designed by Geminine Studio co.,ltd.