Categories
ข่าวสาร

วิธี ออกแบบสร้างบ้าน ให้ห้องพระเสริมสิริมงคลแก่ผู้อยู่อาศัย

ห้องพระ ห้องที่สำคัญที่สุดอีกห้องในบ้าน เป็นสถานที่ที่ชาวพุทธให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกๆ เพราะเป็นสถานที่ที่ชาวพุทธมักใช้ไหว้พระ สวดมนต์ กราบไหว้ขอพร บูชาให้ความเคารพ ซึ่งตามหลักฮวงจุ้ยเชื่อว่าหากตั้งห้องพระให้ดี จะช่วยเสริมให้บ้านสงบร่มเย็น สามารถเกื้อหนุนคนในบ้านให้มีทั้งบารมี และเสริมสิริมงคลแก่ผู้อยู่อาศัยด้วย การจัดตำแหน่งห้องพระจึงเป็นอีกเรื่องที่เจ้าของบ้านและบริษัทรับสร้างบ้านควรให้ความสำคัญ โดยต้องใส่ใจตั้งแต่การ ออกแบบสร้างบ้าน นั่นเอง

 วันนี้ บริษัทรับสร้างบ้าน Grit Build จึงมาแนะนำวิธีการ ออกแบบสร้างบ้าน ที่มีการจัดตำแหน่งห้องพระอย่างถูกต้อง เพื่อเสริมสิริมงคลแก่ผู้อยู่อาศัยกัน

การจัดตำแหน่งห้องพระ ให้เกิดสิริมงคล

ตัวอย่างแบบบ้าน Onyx ที่ถูกออกแบบให้ห้องพระอยู่ชั้นบนสุดของบ้าน
1. ห้องพระที่ดี ควรอยู่ตำแหน่งที่สูงที่สุดของบ้าน
  1. ชาวพุทธเชื่อว่า พระพุทธรูปเป็นของสูง เปรียบเสมือนตัวแทนของพระพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์ ที่ควรมีเอาไว้เพื่อสักการบูชา ดังนั้น การออกแบบสร้างบ้าน จึงควรให้ห้องพระอยู่ชั้นบนสุดของบ้าน ไม่ควรอยู่ชั้นล่างหรือต่ำกว่าผู้อยู่อาศัย เพราะอาจมีการนอนคร่อม หันปลายเท้าเข้าหาองค์พระ หรือเดินข้ามไปมาได้  เป็นเหตุผลให้ควรตั้งห้องพระอยู่บนสุด เพื่อความมงคลและแสดงถึงความเคารพนั่นเอง

    แต่หากเจ้าของบ้านที่อาจมีพื้นที่บ้านจำกัด ทำให้จำเป็นต้องเลือกตั้งห้องพระไว้บริเวณชั้นล่าง ก็สามารถทำได้เช่นกัน แต่ต้องพิจารณาให้ดีว่าห้องที่อยู่ด้านบนห้องพระเป็นห้องน้ำหรือไม่ ถ้าตรงต้องเปลี่ยนที่ให้ตรงกับห้องว่างที่ไม่มีคนใช้งานดีกว่า แต่หากจะให้แน่นอนที่สุด ควรวางแผนให้ถี่ถ้วนตั้งแต่เนิ่นๆ เพื่อจัดตำแหน่งห้องพระให้เหมาะสมที่สุด

2. ห้องพระไม่ควรอยู่ติด หรือใช้กำแพงเดียวกับห้องน้ำ

ตามกฎเบญจธาตุ หรือธาตุทั้ง 5 ห้องพระถือเป็นธาตุไฟ ส่วนห้องน้ำถือเป็นธาตุน้ำ ในความเป็นจริง น้ำกับไฟเป็นสิ่งที่ขัดกันและไม่สามารถอยู่ด้วยกันได้อยู่แล้ว ตามหลักฮวงจุ้ยก็เช่นกัน การนำห้องพระที่เป็นธาตุไฟ และห้องน้ำที่เป็นธาตุตรงข้ามมาอยู่ใกล้กัน จะทำให้ความศักดิ์สิทธิ์นั้นเสื่อมลง เนื่องจากน้ำจะบั่นทอนไฟไปเรื่อยๆ แต่หากเจ้าของบ้านได้ออกแบบสร้างบ้าน หรือสร้างบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้ว และไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ให้นำผ้าม่าน ตู้ไม้ หรือแผ่นไม้มากั้นกลางระหว่างห้องพระและห้องน้ำแทน เพื่อช่วยกันไม่ให้ทั้ง 2 ธาตุขั้วตรงข้ามมาเจอกัน หากไม่หาสิ่งใดมากั้น นอกจากจะทำให้ความศักดิ์สิทธิ์ถูกบั่นทอนแล้ว อีกความเชื่อหนึ่งกล่าวว่า จะทำให้เงินทองรั่วไหล เก็บเงินไม่อยู่อีกด้วย

ห้องพระที่ดี ต้องเงียบสงบและอากาศถ่ายเท
3. ห้องพระควรอยู่ในมุมที่เงียบสงบ

ห้องพระนอกจากจะเป็นที่กราบไหว้ สักการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้ว ยังมีกิจกรรมอย่างการสวดมนต์ นั่งสมาธิ ที่เป็นกิจกรรมที่ต้องใช้สมาธิอย่างมาก ห้องพระจึงควรออกแบบให้อยู่ในมุมที่สงบเงียบ ไม่มีคนพลุกพล่าน ห่างจากสิ่งรบกวนทั้งหลาย เพื่อให้ผู้ปฏิบัติธรรมได้มีจิตใจที่สงบในการสวดมนต์ ไหว้พระ ซึ่งความสงบในจิตใจจะนำมาซึ่งความเป็นสิริมงคลของผู้อยู่อาศัยได้ด้วย 

4. ห้องพระควรตั้งอยู่ในที่ที่อากาศถ่ายเทได้ดี

เพราะชาวพุทธกับการไหว้พระเป็นของคู่กัน ซึ่งการไหว้พระมักจะต้องจุดธูป จุดเทียน หรือบางคนอาจจุดกำยานด้วย ทำให้การออกแบบสร้างบ้าน จึงต้องวางแผนให้ห้องพระอยู่ในจุดที่อากาศถ่ายเทสะดวก เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้กลิ่นธูปและควันมารบกวนผู้อยู่อาศัยและผู้ปฏิบัติธรรมได้ และยังสามารถช่วยลดอันตราย และอุบัติเหตุเพลิงไหม้ ซึ่งเกิดจากควันไฟจากเทียนและธูปได้อีกด้วย

5. ห้องพระควรหันหน้าไปทางตะวันออกและทิศเหนือ

การเลือกห้องพระ ควรศึกษาตั้งแต่ก่อนออกแบบสร้างบ้าน เช่น ตัวบ้านหันหน้าไปทางทิศไหน ห้องพระควรอยู่ตรงไหนของบ้าน ไปจนถึงการเลือกทิศที่องค์พระจะหันหน้าไปทางทิศนั้นๆ เพราะการวางองค์พระไม่ใช่ว่าจะให้หันไปทางทิศก็ได้ ซึ่งทิศที่เหมาะสมที่สุด คือ ทิศเหนือ และทิศตะวันออก เพราะเป็นทิศที่มอบพลังงานดี เป็นทิศมงคล ช่วยเสริมเรื่องหน้าที่การงานและการเงินให้เป็นไปในทิศทางที่ดี ทำให้การ ออกแบบสร้างบ้าน จึงสำคัญมาก แต่หากผู้อ่านเป็นคนที่เพิ่งหันมาสนใจตั้งหิ้งพระ และไม่สามารถปรับแก้ไขบ้านได้แล้ว ตามหลักฮวงจุ้ย สามารถปรับตำแหน่งหิ้งพระให้สามารถหันองค์พระไปในทิศทางดังกล่าวได้

ห้องพระตามหลักฮวงจุ้ย

หลักฮวงจุ้ยอื่นๆ ที่ควรรู้ เกี่ยวกับการจัดตำแหน่งหิ้งพระ

  • การจัดตำแหน่งห้องพระที่ช่วยเสริมพลังบวกมากที่สุด คือ ตำแหน่งหน้าบ้านและตำแหน่งหลังบ้าน เนื่องจากตำแหน่งหน้าบ้าน ถือเป็นตำแหน่งโชคลาภ ส่วนตำแหน่งหลังบ้าน ถือเป็นตำแหน่งบารมี
  • ไม่ควรตั้งองค์พระในห้องนอน โดยเฉพาะคนมีคู่แล้ว แต่หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ ควรใช้ฉากกั้นให้เป็นสัดส่วน
  • ไม่ควรตั้งหิ้งพระอยู่บริเวณบันได หรือใต้บันได
  • ไม่ควรจัดหิ้งพระอยู่ใต้คานบ้าน
  • ไม่ควรตั้งห้องพระ อยู่เหนือหรือใต้ห้องน้ำ
  • ห้ามแขวนหิ้งพระติดกับผนังห้องน้ำ

วิธีจัดตำแหน่งห้องพระทั้งหมดที่กล่าวมานี้ จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่ามีข้อควรระวังนั้นมีอยู่มาก ซึ่งการจัดตำแหน่งห้องพระ จำเป็นต้องให้ความสำคัญตั้งแต่กระบวนการก่อนสร้างบ้าน หรือพูดง่ายๆ คือ ตั้งแต่การ ออกแบบสร้างบ้าน ต้องวางแผนให้ดี ดูทำเลและทิศทางของบ้านให้ถี่ถ้วน เพื่อวางแผนจัดตำแหน่งห้องพระให้เหมาะสม เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้อยู่อาศัยมากที่สุดนั่นเอง หรือหากคุณไม่สันทัดเกี่ยวกับการวางแผน ออกแบบสร้างบ้าน หรือกำหนดตำแหน่งห้องพระตามหลักฮวงจุ้ยที่ถูกต้อง สามารถใช้บริการบริษัทรับสร้างบ้าน Grit Build ได้นะครับ เพราะเราให้ความสำคัญเกี่ยวกับการสร้างบ้านที่ดี รวมถึงหลักฮวงจุ้ยที่ช่วยเพิ่มสิริมงคลและพลังงานดีๆ ให้แก่ผู้อยู่อาศัยได้ 

 

เรื่องสร้างบ้าน เลือก Grit Build ให้ดูแลบ้านของคุณได้นะครับ

Categories
ข่าวสาร

5 ข้อที่ต้องรู้ ก่อนติดตั้งระแนงไม้

“ระแนงไม้” เป็นวัสดุยอดฮิตที่เจ้าของบ้านสายมินิมอลหลายคนสนใจติดตั้ง เพราะนอกจากสามารถนำมาตกแต่งบ้าน เพิ่มความสวยงามให้บ้านน่าดึงดูดแล้ว ระแนงไม้ยังปกป้องบ้านจากทั้งแสงแดด ลม ฝน เพิ่มอายุการใช้งานของผนังภายนอกบ้าน และสามารถให้ความเป็นส่วนตัวกับคนในบ้านได้ดี  แต่การใช้ระแนงไม้นั้น ต้องคำนึงถึงการใช้งานหลายๆ อย่าง เช่น วัสดุที่นำมาใช้ ความแข็งแรงของโครงสร้าง การใช้งานที่เหมาะสม เป็นต้น หากผู้รับเหมาก่อสร้างหรือ บริษัทรับสร้างบ้าน ไม่ให้ความสำคัญเรื่องนี้ อาจเกิดปัญหาตามมาในภายหลังได้ บทความนี้ บริษัทรับสร้างบ้าน ที่คนกรุงเทพเชื่อถืออย่าง Grit Build จึงมาแนะนำ 5 ข้อที่ต้องรู้ก่อนติดตั้งระแนงไม้ มาฝากกัน เพื่อให้ได้บ้านสวยและเต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

แบบบ้าน Vivian

1. ระยะห่างระหว่างระแนง ต้องพรางสายตาจากคนภายนอก

เจ้าของบ้าน หรือ บริษัทรับสร้างบ้าน ที่ต้องการออกแบบ หรือติดตั้งระแนงไม้ไว้บริเวณบ้าน ต้องคำนึงตลอดว่าระแนงไม้ ไม่ใช่เพียงตกแต่งเพื่อความสวยงามเท่านั้น แต่ต้องพรางสายตาจากคนภายนอกที่มองเข้ามาได้ด้วย หรือเรียกอีกอย่างคือ ต้องปกป้องความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของคนในบ้าน โดยเฉพาะช่วงเวลากลางคืนที่แสงจากภายนอกมืดสนิท ส่วนภายในบ้านเปิดไฟสว่าง จะยิ่งส่งผลให้คนนอกมองเห็นภายในทะลุปรุโปร่ง

 แม้ว่าระยะห่างของระแนงจะไม่มีระยะที่ตายตัว แต่การคิดคำนวณระยะห่างระหว่างระแนงไม้ ก็ต้องคิดคำนวณอย่างรอบคอบ ซึ่งหากเจ้าของบ้านไม่เชี่ยวชาญ สามารถใช้บริการของบริษัทรับสร้างบ้านได้ โดยอาจจำลองด้วยโปรแกรม 3D  หรือลองจัดวางก่อนติดตั้งจริง จะช่วยลดความผิดพลาดได้ดีขึ้น

แบบบ้าน GRACE

2. ก่อนคิดติดตั้ง ต้องคิดถึงตอนซ่อมแซมก่อนเสมอ

เจ้าของบ้านที่คิดติดตั้งระแนงไม้ ส่วนใหญ่แล้วจะมองที่ความสวยงาม และป้องกันแดดเป็นหลัก จึงมักติดตั้งระแนงไม้สูงจากชั้นล่างยาวไปจนถึงชั้นสอง เนื่องจากชั้นสอง มักโดนแดดมากกว่าชั้นล่าง และต้องการความเป็นส่วนตัวมากกว่า ซึ่งการติดตั้งระแนงไม้สูงๆ เจ้าของบ้านต้องคิดให้ละเอียดถี่ถ้วนก่อนการติดตั้ง เพราะการดูแลรักษาเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยาก จำเป็นต้องมีเครื่องมือเฉพาะ และความเชี่ยวชาญในการดูแล ทำให้ค่าซ่อมแซมแต่ละครั้งอาจก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายที่สูงได้ 

นอกจากการคำนึงถึงการติดตั้งระแนงไม้แล้ว การใช้ไม้จริงในการติดตั้งก็เป็นสิ่งที่ควรคำนึงถึงเช่นกัน โดยไม้จริงก็เป็นวัสดุที่หลายๆ คนชื่นชอบ เพราะดูเป็นธรรมชาติ และสร้างบรรยากาศอบอุ่นให้บ้านได้อย่างดี แต่การใช้ไม้จริงโดยส่วนใหญ่แล้วทางบริษัทรับสร้างบ้านจะไม่แนะนำให้เจ้าของบ้าน เพราะต้องแลกกับการเอาใจใส่ และดูแลรักษาอยู่เสมอ หากเจ้าของบ้านละเลยไม่ดูแลรักษานานๆ ไม้ก็จะสีซีด จางลง หรือทำให้ผุพังลงได้ ดังนั้นเจ้าของบ้านจึงต้องพิจารณาให้ถี่ถ้วนก่อนตัดสินใจติดตั้ง

แบบบ้าน Madison

3. วัสดุที่ใช้ติดตั้งระแนงต้องทนทานและมีประสิทธิภาพ

หากดูจากข้อที่ 2 แล้ว จะเห็นได้ว่าวัสดุที่มีความสวยงามเพียงอย่างเดียว ไม่สามารถใช้เป็นข้อตัดสินใจทั้งหมดได้ เพราะระแนงไม้เป็นส่วนที่ได้รับสภาพอากาศภายนอกเต็มๆ ตลอดทั้งปี เจ้าของบ้านควรเลือกใช้วัสดุที่ทนแดดทนฝน และไม่ทำให้เกิดปัญหาระแนงบิด หัก ผุ พัง สีซีด โดยวัสดุที่คงทน มีอายุการใช้งานยาวนานที่บริษัทรับสร้างบ้านส่วนใหญ่แนะนำให้ใช้ติดตั้งระแนงไม้ ได้แก่ อลูมิเนียม เหล็ก หากเจ้าของบ้านต้องการวัสดุที่ให้ความสวยงามได้เหมือนไม้จริงและมีความคงทน สามารถใช้ไม้สังเคราะห์ ที่ทำจากไฟเบอร์ซีเมนต์ หรือ WPC ยี่ห้อที่เชื่อถือได้และมีรับการรับประกันที่ยาวนาน

แบบบ้าน Luciano

4. โครงระแนงต้องแข็งแรง และปลอดภัย

โครงระแนงเป็นส่วนสำคัญที่สุดที่ถูกมองข้ามเยอะที่สุด เจ้าของบ้านจึงควรใส่ใจกับขั้นตอนนี้ให้มากๆ โดยเฉพาะระแนงที่ยึดติดกับอาคาร เนื่องจากโครงระแนงเป็นส่วนที่รับน้ำหนักของระแนงทั้งหมด จึงต้องมั่นใจว่าโครงระแนงของบ้านได้มาตรฐาน มีความแข็งแรงทนทาน หากมีการติดตั้งระแนงที่ไม่ได้มาตรฐาน อาจส่งผลให้ระแนงไม้ร่วง โครงสร้างพัง ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อทรัพย์สินและชีวิตได้

 

การติดตั้งระแนงจึงควรมีผู้เชี่ยวชาญ สถาปนิก หรือวิศวกร เข้ามาช่วยตรวจสอบอย่างรอบคอบ เพราะการวัสดุในการติดตั้งระแนง มีการคำนวณการติดตั้งและเทคนิคที่แตกต่างกัน หรือหากเจ้าของบ้านที่กำลังมองหา บริษัทรับสร้างบ้าน สามารถเลือกใช้บริการบริษัทรับสร้างบ้าน อย่าง Grit Build เรามีทีมที่เชี่ยวชาญเฉพาะการติดตั้งระแนงไม้ที่ได้มาตรฐาน สามารถเข้ามาช่วยดูแลตั้งแต่เริ่มต้นจนจบได้ โดยการติดตั้งระแนงจะใช้ช่างเฉพาะติดตั้งระแนงไม้ของบริษัทนั้นๆ เพื่อมาตรฐานและการรับประกันที่ยาวนาน

สถาปนิก : Montalba Architects, Inc

5. บ้านที่เสร็จสมบูรณ์ อาจไม่ได้สวยเป๊ะอย่างภาพ 3D

การใช้โปรแกรมออกแบบบ้าน 3D เป็นโปรแกรมที่ช่วยให้เจ้าของบ้านสามารถเห็นภาพบ้านที่ใกล้เคียงกับบ้านจริง เพื่อให้เจ้าของบ้านได้ตัดสินใจได้ง่ายก่อนเริ่มสร้างบ้าน แต่เมื่อถึงขั้นตอนการสร้างจริง บางจุดไม่สามารถลงรายละเอียดได้เป๊ะเหมือนภาพ 3D เป็นเพราะขั้นตอนการก่อสร้างต้องยึดความคงทนและความปลอดภัยก่อนเสมอ ระแนงไม้ก็เป็นอีกส่วนที่ไม่ตรงตามภาพ 3D เช่นกัน เพราะส่วนสำคัญที่สุดอย่างโครงระแนง ไม่ได้ปรากฏในภาพ 3D ที่ทุกคนเห็น ดังนั้น เมื่อเจ้าของบ้านตัดสินใจสร้างบ้านที่มีระแนงไม้แล้ว ต้องเข้าใจในขีดจำกัดในการติดตั้ง และเผื่อใจไว้ก่อนเสมอ เพราะบริษัทรับสร้างบ้านต้องคำนึงถึงความปลอดภัยก่อน

ทั้งหมด 5 ข้อที่ Grit Build รวบรวมมานั้น เป็นเรื่องสำคัญที่เจ้าของบ้านไม่ควรมองข้าม เพราะเป็นเรื่องของความปลอดภัย ดังนั้นหากใครที่กำลังมองหาบริษัทรับออกแบบบ้านที่ทำงานอย่างมีมาตรฐาน มีผลงานบ้านการันตี มีผู้เชี่ยวชาญคอยดูแลตั้งแต่ก่อนสร้าง เริ่มสร้าง และหลังสร้างเสร็จ เลือก Grit Build ให้ดูแลบ้านของคุณได้นะครับ

Categories
ข่าวสาร

‘Grit Build’ เดินหน้าเปิดสาขา ‘CDC’ มุ่งสร้างบ้านมาตรฐาน เปี่ยมคุณภาพ ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์

Grit Build บริษัทรับสร้างบ้าน เปิดตัวสาขาใหม่ ด้วยความยิ่งใหญ่กว่าเดิมที่ Crystal Design Center (CDC) ภายในอาคาร L4 ชั้น 2 พร้อมให้บริการลูกค้าอย่างทั่วถึงและยึดมั่นการสร้างบ้านอย่างมีมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพที่มากกว่าเดิม สามารถพบกับ Grit Build สาขาใหม่ได้ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2566 นี้ เป็นต้นไป

บริษัท กริท บิลด์ จำกัด (Grit Build co.,ltd.) บริษัทรับสร้างบ้าน สมาชิกของสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน ให้บริการเรื่องบ้านอย่างครบวงจร แบบ One Stop Service ตั้งแต่การให้คำปรึกษาเรื่องการสร้างบ้าน บริการแนะนำสินเชื่อที่บริษัทร่วมกับธนาคารชั้นนำ บริการออกแบบ และสร้างบ้านตามแบบบ้านที่ลูกค้าต้องการ ตลอดจนการประสานงานต่างๆ อาทิ การขออนุญาตก่อสร้าง บริการขอน้ำไฟชั่วคราว การวางแผนและประเมินราคาค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นระหว่างก่อสร้างจนลูกค้าเข้าอยู่อาศัย พร้อมดูแลเรื่องการก่อสร้าง มีทีมตรวจสอบคุณภาพงาน ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงส่งมอบ

ในปัจจุบันบริษัทมีแบบบ้านให้ลูกค้าเลือกมากกว่า 50 แบบ ตั้งแต่ราคาเริ่มต้นที่ 4 ล้านบาท ไปจนถึง 30 ล้านบาท ภายใต้ระบบการทำงานที่มีคุณภาพและได้รับมาตรฐานสากล ก่อสร้างโดยใช้ระบบหล่อในซึ่งมีความแข็งแรง ทนทาน ยืดหยุ่นในการออกแบบ รวมถึงง่ายต่อการเปลี่ยนแปลงหากมีการต่อเติมหรือปรับเปลี่ยนในอนาคต อีกทั้งวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในงานก่อสร้าง ทางบริษัทฯเลือกใช้แต่สินค้าจากแบรนด์ผู้ผลิตชั้นนำที่มีมาตรฐานสูงเท่านั้น เพื่อลูกค้ามั่นใจได้ว่าจะได้รับบ้านที่สวยงาม แข็งแรงตามหลักวิศวกรรม โดยบริษัทฯ มีการรับประกันโครงสร้างของบ้านเป็นระยะเวลา 10 ปี ,งานหลังคารับประกัน 5 ปี* , ระบบป้องกันปลวกรับประกัน 3 ปี และรับประกันวัสดุอุปกรณ์และงานทั่วไป 1 ปี เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในบริการ คุณภาพ และมาตรฐาน

ทุกขั้นตอนเรามีทีมผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการสร้างบ้านคอยให้คำปรึกษา ทั้งสถาปนิกที่รอบรู้ด้านการออกแบบบ้านให้ตรงใจกับผู้อยู่อาศัย วิศวกรที่สั่งสมประสบการณ์มามากมาย รวมถึงทีมก่อสร้างบ้านมืออาชีพที่จริงใจและมีความรู้จริง โดยใส่ใจถึงวัสดุก่อสร้าง เครื่องมือและอุปกรณ์ก่อสร้างที่ทันสมัยได้มาตรฐาน พร้อมคำนึงถึงความเป็นอยู่ ของผู้อยู่อาศัยอย่างแท้จริง โดยเน้นที่ความต้องการของเจ้าของบ้านเป็นหลัก ซึ่งทั้งหมดสามารถปรับเปลี่ยนให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ของเจ้าของบ้านได้ ไม่ตีกรอบว่าต้องเลือกจากแบบหรือวัสดุที่ทางบริษัทฯกำหนดไว้เท่านั้น โดยจะมีการออกแบบและแนะนำให้อยู่ในงบประมาณที่เจ้าของบ้านตั้งไว้ เพื่อให้บ้านแต่ละหลังที่ส่งมอบออกไป สร้างความสุขให้แก่คนในบ้านได้อย่างแท้จริง

บริษัท กริท บิลด์ จำกัด (Grit Build co.,ltd.) ได้เปิดตัวสาขาใหม่ ที่ Crystal Design Center (CDC) ภายในอาคาร L4 ชั้น 2 โดยมีจุดประสงค์เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงบริการที่ดียิ่งขึ้น และมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้าทุกท่าน

Grit Build ให้ความสำคัญกับความต้องการของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญ โดยลูกค้าสามารถเลือกปรับเปลี่ยนแปลนบ้านรวมถึงรูปลักษณ์ และวัสดุที่ใช้ในการสร้างบ้าน เพื่อให้ตรงกับความต้องการตนเองมากที่สุด ทั้งนี้นอกเหนือจากการบริการและมาตรฐานการก่อสร้างที่ดีแล้ว Grit Build ยังให้ความสำคัญกับวัสดุที่มีคุณภาพ คัดสรร เฉพาะจากแบรนด์ชั้นนำ เพื่อบ้านที่ดีที่สุดของลูกค้า

นาย ภากร ตั้งศิลาถาวร ผู้จัดการฝ่ายก่อสร้างและบริหารสำนักงาน บริษัท กริท บิลด์ จำกัด ได้กล่าวเกี่ยวกับการเปิดสาขาใหม่ว่า เหตุผลที่เลือก Crystal Design Center (CDC) เป็นที่ตั้งของสาขาใหม่ของ Grit Build นั้น ตั้งใจให้อยู่ใจกลางเมืองกรุงเทพฯ เพราะเราคำนึงถึงความสะดวกในการเดินทางของลูกค้าเป็นหลัก อีกทั้งสถานที่ยังมีที่จอดรถที่กว้างขวาง รวมถึงง่ายต่อการเดินทาง โดยลูกค้าที่ต้องการปรึกษาเรื่องการสร้างบ้านกับผู้เชี่ยวชาญโดยตรง แม้ว่าในปัจจุบัน การให้คำแนะนำเหล่านี้สามารถสื่อสารผ่านทางออนไลน์ได้ แต่เราพบว่าเรื่องของบ้าน เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนและควรมีการไตร่ตรองให้ดี มีองค์ประกอบมากมายตั้งแต่เรื่องการออกแบบ ทิศลม ทิศแดด หน้าตาและฟังก์ชันการใช้สอย ให้เข้ากันได้กับคนหลากช่วงอายุที่อาศัยอยู่ร่วมกัน ซึ่งเป็นเรื่องปกติที่แต่ละคนจะมีความต้องการที่ไม่เหมือนกัน การเลือกใช้วัสดุที่ใช้ในการตกแต่งและก่อสร้างบ้าน และเรื่องอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งต้องเน้นความจริงจังในการพูดคุยเป็นส่วนใหญ่ การได้เห็นวัสดุจริง หรือการแชร์ประสบการณ์และแนวทางการออกแบบ ซึ่งหากเป็นการพูดคุยกันแบบตัวต่อตัวสามารถตอบสนองความต้องการเหล่านั้นของลูกค้าได้เป็นอย่างดี

นอกจากนี้ Grit Build สาขาใหม่ จะตอบโจทย์เรื่องการบริการและการเดินทางที่ดีขึ้นแล้ว ยังส่งผลดีให้กับแผนการตลาดในอนาคตของ Grit Build ด้วย โดย นาย สุวิจักขณ์ รื่นเริง ผู้จัดการฝ่ายขายของ Grit Build เปิดเผยว่า ตลาดกลุ่ม New Gen เป็นกลุ่มลูกค้าที่น่าสนใจ ซึ่งจุดแข็งอีกจุดของสาขาใหม่ที่ CDC นี้ สามารถตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่ม New Gen ได้ คือ CDC เปรียบเสมือนศูนย์รวมของธุรกิจเกี่ยวกับการสร้างบ้าน มีพร้อมทั้งร้านเฟอร์นิเจอร์ วัสดุ อุปกรณ์เกี่ยวกับการสร้างบ้านมากมาย ยิ่งไปกว่านั้น การบริการของ Grit Build ที่ดูแลเรื่องการสร้างบ้านแบบ One stop Service สามารถตอบสนอง Pain Point ที่ New Gen ต้องการ คือ ความ “ครบ จบ ในที่เดียว” ได้ด้วย

มากกว่าบริการและสถานที่ที่เอื้อต่อคนกลุ่ม New Gen มีอีกหลายเรื่องที่ Grit Build ตั้งใจใช้เพื่อมัดใจกลุ่มลูกค้ารายใหม่ให้อยู่หมัด เช่น แบบบ้านที่ทันสมัย หลากหลายสไตล์ ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์และการใช้งานของ New Gen ได้อย่างพอดี นอกจากนี้ยังมีบริการปรับแบบบ้านและวัสดุต่างๆ โดยที่การเพิ่มเติมและปรับเปลี่ยนยังอยู่ในงบประมาณที่ตั้งไว้ ไม่มีบานปลายอย่างแน่นอน

แบบบ้านใหม่มาแรง

Madison

บ้านโมเดิร์น ดีไซน์หรูหรา สะท้อนความเป็นส่วนตัว ดูมีระดับ
❖ พื้นที่ใช้สอยทั้งหมด 457 ตร.ม.
❖ จำนวน 3 ชั้น
❖ ห้องนอน 4 ห้อง
❖ ห้องน้ำ 4 ห้อง
❖ พื้นที่จอดรถรองรับ 4 คัน

ดูแบบบ้าน Madison เพิ่มเติม Click

Luciano

บ้านทรงโมเดิร์นสีขาวล้วน สะท้อนความเรียบง่าย สบายตา
❖ พื้นที่ใช้สอยทั้งหมด 369 ตร.ม.
❖ จำนวน 2 ชั้น
❖ ห้องนอน 3 ห้อง
❖ ห้องน้ำ 5 ห้อง

ดูแบบบ้าน Luciano เพิ่มเติม Click

Vivian

บ้านสไตล์โมเดิร์น หลังใหญ่ดูเรียบหรู สะท้อนความอบอุ่น อยู่สบาย
❖ พื้นที่ใช้สอยทั้งหมด 487 ตร.ม.
❖ จำนวน 2 ชั้น
❖ ห้องนอน 7 ห้อง
❖ ห้องน้ำ 5 ห้อง
❖ พื้นที่จอดรถรองรับ 4 คัน
❖ ห้องสำหรับ Maid 1 ห้อง

ดูแบบบ้าน Vivian เพิ่มเติม Click

Olivia

บ้านทรงโมเดิร์น ดูดีมีระดับ ด้วยการใช้สีขาวตัดกับหินอ่อน
❖ บ้านเดี่ยว 2 ชั้น ขนาดพื้นที่ใช้สอยทั้งหมด 192 ตร.ม.
❖ ห้องนอน 2 ห้องนอน
❖ ห้องน้ำ 2 ห้องน้ำ
❖ พื้นที่จอดรถ 1 คัน

ดูแบบบ้าน Idena Home เพิ่มเติม Click

Onyx

บ้านทรงโมเดิร์นสีดำขลับสลับลายไม้ เรียบหรู ดูเท่ อยู่สบายไม่มีเบื่อ
❖ บ้านเดี่ยว 2 ชั้น ขนาดพื้นที่ใช้สอยทั้งหมด 337 ตร.ม.
❖ ห้องนอน 4 ห้องนอน
❖ ห้องน้ำ 5 ห้องน้ำ
❖ พื้นที่จอดรถ 2 คัน

ดูแบบบ้าน Alive Home เพิ่มเติม Click

Cayla

บ้านโมเดิร์นคันทรี อยู่สบาย ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ชีวิต
❖ บ้านเดี่ยว 2 ชั้น ขนาดพื้นที่ใช้สอยทั้งหมด 220 ตร.ม.
❖ ห้องนอน 2 ห้องนอน
❖ ห้องน้ำ 3 ห้องน้ำ
❖ พื้นที่จอดรถ 3 คัน

ดูแบบบ้าน Alive Home เพิ่มเติม Click

Urbana II

บ้านทรงโมเดิร์น โดดเด่นด้วยเส้นตรงและธรรมชาติ สร้างบาลานซ์แห่งชีวิต
❖ บ้านเดี่ยว 2 ชั้น พร้อมสวนหย่อมโอบล้อมรอบบ้าน
❖ ขนาดพื้นที่ใช้สอยทั้งหมด 395 ตร.ม.
❖ ห้องนอน 4 ห้องนอน
❖ ห้องน้ำ 4 ห้องน้ำ
❖ พื้นที่จอดรถ 2 คัน

ดูแบบบ้าน Urbana II เพิ่มเติม Click

แผนที่ไปออฟฟิศใหม่ Grit Build

แผนที่ไป ออฟฟิศใหม่ Grit Build: Click

ขับรถตรงมาทางถนนประดิษฐ์มนูธรรม (ถนนเลียบทางด่วนเอกมัย – รามอินทรา) จนเจอป้าย CDC แล้วเลี้ยวซ้ายเข้ามาด้านใน 

เมื่อเลี้ยวเข้ามาใน CDC แล้ว จะพบวงเวียนเล็กๆ เลี้ยว ไปทาง SCG Home Experience

ขับตรงไปทางอาคาร SCG Home Experience แล้วขับต่อไปจนถึงลานจอดรถ สามารถจอดรถที่ลาดจอดรถได้เลย

เมื่อจอดรถแล้ว ให้เดินไปทางป้าย CDC Pet Park แล้วเดินต่อเข้ามา ด้านในจะเป็นอาคาร L4 ซึ่งออฟฟิศใหม่ Grit Build ตั้งอยู่บริเวณชั้น 2 ตรงทางเข้าอาคาร

ตรงเข้ามาด้านในอาคาร จะเจอบันไดเลื่อนขึ้นชั้น 2 ให้ขึ้นบันไดเลื่อนแล้วเลี้ยวซ้าย

ออฟฟิศ Grit Build จะอยู่ข้าง Royal Life เลยครับ

✦ 𝗚𝗿𝗶𝘁 𝗕𝘂𝗶𝗹𝗱 จริงจัง เรื่องสร้างบ้าน ✦
เพราะเราให้บริการครบวงจรเรื่องก่อสร้าง บ้าน อาคาร โรงงาน

ที่อยู่ติดต่อ

โครงการคริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์
ห้องเลขที่ L4-207 ชั้น 2 อาคาร L4 (4L4-207,209)
1448/19 ซอยลาดพร้าว 87 (จันทราสุข) แขวงคลองจั่น
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

สร้างบ้านกับเรา ติดต่อเลย

ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้
Inbox: @gritbuild
Line: @gritbuild
Tel: 0933649782 (คุณเมย์)
Email: info@gritbuild.net

ข้อมูลเกี่ยวกับเราเพิ่มเติม ติดตามผ่านช่องทาง ดังนี้

Website: https://gritbuild.net/ 

Tik Tok: https://www.tiktok.com/@gritbuild 

Youtube: https://www.youtube.com/@gritbuild

Facebook: https://www.facebook.com/gritbuild 

Instagram: https://www.instagram.com/gritbuild/

สามารถดูแบบบ้านเพิ่มเติม ได้ที่ : https://bit.ly/3thBGRv

Categories
โปรโมชัน

Grit Build Grand Opening Promotion ฉลองเปิดสาขาใหม่ แจกโปรสุดพิเศษสุดคุ้มกว่า 8 ต่อ รวมมูลค่ากว่า 1 ล้านบาท!

Grit Build แจกโปร Grand Opening ฉลองเปิดสาขาใหม่ที่ CDC
แค่จองบ้านกับเรา รับเลยสิทธิพิเศษสุดคุ้มกว่า 8 ต่อ รวมมูลค่ากว่า 1 ล้านบาท !!!*

สิทธิพิเศษ ต่อที่ 1 รับเลย iphone 15 pro max ความจุสูงสุด 1TB*
– รับ iphone 15 Pro Max 256 GB เมื่อจองแบบบ้านราคา 3.7 – 8 ล้านบาท
– รับ iphone 15 Pro Max 512 GB เมื่อจองแบบบ้านราคา 8 – 12 ล้านบาท
– รับ iphone 15 Pro Max 1 GB เมื่อจองแบบบ้านราคา 12 ล้านบาท ขึ้นไป

 สิทธิพิเศษ ต่อที่ 2 จองเท่าไหร่ รับเลยส่วนลดเพิ่ม 2 เท่า (จากยอดเงินจอง)
*ส่วนลดสูงสุด 200,000.-

 สิทธิพิเศษ ต่อที่ 3 เพิ่มเติมสำหรับคุณเท่านั้น วันนี้ กริท บิลด์ จัดเต็ม ให้ส่วนลดเพิ่ม!*(สำหรับแบบบ้านมาตรฐาน)
❖ ส่วนลดเพิ่ม 100,000 บาท สำหรับแบบบ้านมาตรฐาน ราคาต่ำกว่า 5 ล้านบาท
❖ ส่วนลดเพิ่ม 150,000 บาท สำหรับแบบบ้านมาตรฐาน ราคาตั้งแต่ 5 ล้าน – 9 ล้านบาท
❖ ส่วนลดเพิ่ม 200,000 บาท สำหรับแบบบ้านมาตรฐาน ราคาตั้งแต่ 9 ล้านบาท ขึ้นไป

 สิทธิพิเศษ ต่อที่ 4 ฟรี! จะปรับแบบบ้าน หรือ ขึ้นแบบบ้านใหม่ เราก็จัดให้ จนกว่าคุณจะพอใจ*

 สิทธิพิเศษ ต่อที่ 5 ฟรี! อัพเกรดสีเป็น TOA 4 Seasons สำหรับสเปก Standard
หรือ ฟรี! อัพเกรดเสาเข็มตอกเป็นเข็มเจาะ สำหรับสเปก Superior

 สิทธิพิเศษ ต่อที่ 6 ฟรี! ปั๊มน้ำ HITACHI XX Series 350 วัตต์

 สิทธิพิเศษ ต่อที่ 7 ฟรี! ถังเก็บน้ำ DOS Life 1500 ลิตร

 สิทธิพิเศษ ต่อที่ 8 ฟรี! เดินสายจุดติดตั้งแอร์ทุกห้องนอน

สามารถดูแบบบ้านเพิ่มเติม ได้ที่ : gritbuild.net/our-house/

สามารถดูแบบบ้านเพิ่มเติม ได้ที่ : คลิก
สนใจพูดคุย ปรึกษากับ Grit Build : คลิก

✦ 𝗚𝗿𝗶𝘁 𝗕𝘂𝗶𝗹𝗱 จริงจัง เรื่องสร้างบ้าน ✦

*เงื่อนไข
* ระยะเวลาจองโปรโมชัน และเซ็นสัญญาก่อสร้างภายใน 15 ธ.ค. 66
– ราคาที่แสดงเป็นราคาสเปก Standard
– จองบ้านในราคาสูงสุด 200,000.-
– Iphone 15 Pro Max ส่งมอบหลังโอนเงินงวดสุดท้ายส่งมอบบ้าน
– เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

Categories
รีวิวบ้าน

รีวิวผลงานการก่อสร้าง  “Alive Home”

วันนี้ Grit Build พาทัวร์ เยี่ยมชม แบบบ้าน “Alive Home” เมื่อคิดถึงบ้านที่มีพื้นที่ใช้สอยอย่างคุ้มค่าแม้เป็นพื้นที่จำกัด สามารถรองรับครอบครัวขนาดกลางได้อย่างพอดี เราคงอยากนำเสนอแบบบ้าน Alive Home ให้กับคุณอย่างไม่ลังเลเลย เพราะบ้านหลังนี้รองรับฟังก์ชันครบครันแม้พื้นที่จะมีอย่างจำกัด รวมถึงสามารถปรับเปลี่ยน เพิ่มเติมฟังก์ชันตามสไตล์ที่เจ้าของบ้านต้องการได้อีกด้วย

บริเวณภายนอกบ้าน

เมื่อมองเข้ามาจากภายนอกบ้าน จะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่าบ้านหลังนี้ดูสวย เรียบง่ายตามสไตล์มินิมอล ผนังปูนสีขาวผสมผสานกับผนังลายไม้โทนสีน้ำตาลอ่อน ได้กลิ่นอายความอบอุ่นอย่างชัดเจน มาพร้อมกับระเบียงบริเวณห้องนอนชั้น 2 ที่เป็นพื้นที่ผ่อนคลาย สามารถปลูกต้นไม้ หรือออกมารับลมชมวิวสวน มาพร้อมที่จอดรถอีก 2 คันบริเวณหน้าบ้านอีกด้วย

พื้นที่ใช้สอยบริเวณชั้นหนึ่ง

บ้านหลังนี้มีพื้นที่ใช้สอย 184 ตร.ม. รวมพื้นที่จอดรถหน้าบ้าน ซึ่งพื้นที่นี้รองรับครอบครัวขนาดกลางได้พอดิบพอดี เมื่อเข้าไปในตัวบ้าน อย่างแรกที่พบเลย คือ ความโล่งสบาย แฝงด้วยความอบอุ่น ผนังสีขาวช่วยขับให้เฟอร์นิเจอร์ภายในบ้านดูโดดเด่นขึ้นมา โดยในบ้านมีลักษณะยาว เราจึงจะอธิบายโดยตัวบ้านจะแบ่งเป็นพื้นที่กิจกรรมในครอบครัวและพื้นที่หลังบ้าน

ห้องอเนกประสงค์ที่สามารถปรับใช้เป็นห้องนั่งเล่นและห้องทานอาหารได้ โดยมีประตูเชื่อมไปบริเวณข้างบ้าน ซึ่งเป็นห้องชมวิวสวนที่ต่อเติมเพิ่มจากแบบบ้านของเรา จุดเด่นคือมีหลังคาโปร่งแสงทอดยาวจากหน้าบ้านไปถึงหลังบ้าน เป็นพื้นที่สำหรับพักผ่อนได้อย่างดี เหมาะกับการนั่งเล่นหรือทำกิจกรรมในครอบครัวได้ทั้งวัน ถัดมาเป็นห้องน้ำรับแขกที่อยู่ตรงข้ามบันไดขึ้นชั้น 2 และกั้นบริเวณหลังบ้านด้วยห้องครัวขนาดใหญ่ ที่เชื่อมไปยังห้องซักล้างและห้องเก็บของ


พื้นที่ใช้สอยบริเวณชั้นสอง

เมื่อเดินขึ้นมาถึงชั้น 2 จะพบทางเดินทอดยาวที่เชื่อมห้องต่างๆ ห้องแรกติดบันได คือ ห้องเล่นเกม ซึ่งเดิมทีเป็นห้องทำงานแต่เจ้าของได้ปรับเปลี่ยนห้องนี้ให้เข้ากับไลฟ์สไตล์มากขึ้น ถัดไปเป็นห้องนอน ห้องน้ำ และห้อง Master Bedroom มี walkin closet ที่กั้นโซนแต่งตัวและเตียงนอนไว้ โดยห้องนี้มีประตูกระจกสูงเพิ่มความปลอดโปร่ง เชื่อมไปยังระเบียงที่ต่อเติมจากแบบบ้านทอดยาวจนสุดทาง 2 ฝั่ง ซึ่งเจ้าของบ้าน ได้จัดแจงระเบียงให้เป็นสวนเล็กๆ ไว้สำหรับพักผ่อนด้วย

บ้านในอุดมคติของแต่ละคน แม้จะมีความต่างกันเพียงไหน แต่ Grit Build ก็ให้ความใส่ใจและดูแลให้มีคุณภาพกับบ้านของแต่ละคนอย่างเท่าเทียมกันเสมอ เพราะเราเชื่อว่า “บ้านที่ดี” ต้องตอบโจทย์ผู้อยู่อาศัยได้ เราจึงสร้างบ้านที่เป็นมิตรและเข้าใจผู้อยู่อาศัยให้มากที่สุด

✦ สร้างบ้าน สร้างคุณภาพชีวิต สร้างกับ 𝗚𝗿𝗶𝘁 𝗕𝘂𝗶𝗹𝗱 ✦
บริการครบวงจรเรื่องก่อสร้าง บ้าน อาคาร โรงงาน 

สร้างบ้านกับเรา ติดต่อเลย
ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

Inbox : @gritbuild
Line : @gritbuild
Tel : 0933649782 (คุณเมย์)

Email : info@gritbuild.net.

Categories
รีวิวบ้าน

รีวิวผลงานการก่อสร้าง  “Tropicalla Home” 

วันนี้ Grit Build พาทัวร์ เยี่ยมชม แบบบ้าน “Tropicalla Home”  จากโจทย์ที่ว่าบ้านหลังนี้เป็นครอบครัวขนาดกลาง มองหาบ้านที่ตอบโจทย์เรื่องความคุ้มค่า เราจึงนำเสนอแบบบ้าน Tropicalla Home ที่มีจุดเด่นคือการจัดสรรพื้นที่ที่มีจำกัดได้อย่างมีคุณภาพ แม้ว่าเจ้าของบ้านต้องการปรับเปลี่ยน ต่อเติมแบบบ้านให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ของตัวเองมากขึ้น ก็ไม่ได้เป็นปัญหา เพราะเรามีทีมวิศวกร  สถาปนิก และบริษัทรับเหมาก่อสร้าง ร่วมวางแผนจนสามารถปรับโครงสร้างบ้านได้อย่างลงตัว

บริเวณภายนอกบ้าน

หากมองจากภายนอกตัวบ้าน จุดที่ดึงดูดสายตาให้มองเลย คือ ดีไซน์หลังคาดูเรียบง่าย แต่ทันสมัย และระเบียงห้องนอนบริเวณชั้น 2 รับแสงธรรมชาติ สะท้อนถึงความสบาย และความผ่อนคลาย ทำให้ภายนอกบ้านดูโดดเด่น มีกลิ่นอายของสไตล์มินิมอลผสมทรอปิคัลอย่างลงตัว

พื้นที่ใช้สอยบริเวณชั้นหนึ่ง

บ้านหลังนี้มีพื้นที่ใช้สอยขนาด 214 ตร.ม. ไม่รวมที่จอดรถอีก 3 คันบริเวณหน้าบ้าน ซึ่งสามารถตอบโจทย์เจ้าของบ้านอย่างพอดี เมื่อเดินเข้าปในตัวบ้าน จะพบกับความสงบ และเรียบง่าย ห้องนั่งเล่นเชื่อมกับห้องรับประทานอาหาร มีประตูกระจกบานใหญ่รับแสงธรรมชาติ หลังบ้านเป็นพื้นที่ซักล้างสามารถออกได้ทางประตูหลัง และประตูกระจกด้านข้างห้องรับประทานอาหาร ส่วนห้องครัวกั้นด้วยประตูกระจกบานเลื่อนเพื่อกันกลิ่นแต่ยังคงความปลอดโปร่งให้บ้านไม่อึดอัด ห้องน้ำรับแขกอยู่ในพื้นที่ครัวค่อนไปใต้บันไดเป็นการใช้พื้นที่ที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าที่สุด

พื้นที่ใช้สอยบริเวณชั้นสอง

เมื่อขึ้นไปชั้น 2 จะพบโถงทางเดินที่เชื่อมห้องต่างๆ ตรงข้ามบันไดเป็นระเบียงด้านข้างบ้านที่เจ้าของบ้านต้องการต่อเติมให้ยาวสุดตัวบ้าน เพื่อเพิ่มพื้นที่สำหรับพักผ่อน และสามารถปรับเปลี่ยนการใช้สอยเป็นบริเวณสำหรับตากเสื้อผ้าได้

สุดทางเดิน 2 ฝั่งเป็นห้องนอน โดยห้อง Master Bedroom มาพร้อมห้องน้ำในตัวขนาดใหญ่ มองเห็นพื้นที่ระเบียงข้างบ้าน ส่วนอีกฝั่งหนึ่งเป็นห้องนอนที่มาพร้อมตู้เสื้อผ้า Built-in และระเบียงทำให้ห้องดูโล่งสบาย โดยทั้ง 2 ห้อง มีการปรับเปลี่ยนจากแบบบ้านมาตรฐาน ห้องหนึ่งเพิ่มประตูเชื่อมกับห้องน้ำด้านนอกห้อง ส่วนอีกห้องทำประตูบานเลื่อน เชื่อมห้องนอนกับห้องอเนกประสงค์ และเชื่อมไปถึงระเบียงด้านข้าง และชั้น 2 ยังมีการเพิ่มพื้นที่ชั้นลอยเป็นห้องพระอีกด้วย

จะเห็นได้ว่าบ้านหลังนี้มีการต่อเติมและปรับเปลี่ยนไปเยอะพอสมควร ซึ่ง Grit Build ก็คอยดูแลให้การปรับเปลี่ยนยังอยู่ในงบประมาณที่ลูกค้าตั้งไว้ และยังคอยดูแลเรื่องคุณภาพของบ้านให้ดีที่สุดอยู่เสมอ เพื่อให้เจ้าของบ้านได้มั่นใจที่จะสร้างบ้านกับ Grit Build และให้เจ้าของบ้านได้อยู่ในพื้นที่ที่สบายใจที่สุด จากผู้ที่ใส่ใจทุกรายละเอียดที่สุด


✦ สร้างบ้าน สร้างคุณภาพชีวิต สร้างกับ 𝗚𝗿𝗶𝘁 𝗕𝘂𝗶𝗹𝗱 ✦
บริการครบวงจรเรื่องก่อสร้าง บ้าน อาคาร โรงงาน 


สร้างบ้านกับเรา ติดต่อเลย
ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

Inbox : @gritbuild
Line : @gritbuild
Tel : 0933649782 (คุณเมย์)

Email : info@gritbuild.net.

Categories
รีวิวบ้าน

รีวิวผลงานการก่อสร้าง  “Coventry Home”

วันนี้ Grit Build พาทัวร์ เยี่ยมชม แบบบ้าน “Coventry Home”  จากโจทย์ที่ว่าบ้านหลังนี้เป็นครอบครัวขนาดเล็ก ที่มีผู้สูงอายุอยู่ด้วย เราจึงแนะนำแบบบ้าน Coventry Home บ้านชั้นเดียวที่ตอบโจทย์เรื่องพื้นที่สำหรับกิจกรรมครอบครัวและพื้นที่สำหรับพักผ่อน มาพร้อมฟังก์ชันที่ตอบโจทย์คนทุก GEN 

บริเวณภายนอกบ้าน

เมื่อมองจากด้านนอกตัวบ้าน จะเห็นว่าบ้านหลังนี้โดดเด่นที่ดีไซน์ของหลังคาสามเหลี่ยมหน้าจั่ว ประกอบกับทรงบ้านที่เป็นสไตล์คันทรีและการใช้สีน้ำตาลกับสีขาวเป็นหลัก เสริมให้บ้านดูสงบ อบอุ่น ตกแต่งด้วยกระจกล้อมรอบบ้าน ให้ความรู้สึกปลอดโปร่ง ระเบียงบริเวณหน้าบ้านไม่เพียงรองรับวีลแชร์สำหรับผู้สูงอายุเท่านั้น แต่เป็นพื้นที่สำหรับพักผ่อนหย่อนใจ และเป็นพื้นที่ทำกิจกรรมสานสัมพันธ์ครอบครัวด้วย

พื้นที่ใช้สอยในบ้าน

ด้วยพื้นที่ใช้สอยขนาด 214 ตร.ม. ไม่รวมที่จอดรถ ทำให้บ้านหลังนี้ตอบโจทย์ความต้องการของเจ้าของบ้านได้อย่างดี โดยที่พื้นที่ใช้สอยนั้นใกล้เคียงกับบ้าน 2 ชั้น เมื่อเข้าไปข้างในบ้านจะพบกับพื้นที่ที่รวมกิจกรรมไว้ในที่เดียว ให้คนในครอบครัวได้สานสัมพันธ์ร่วมกันมากขึ้น ประกอบไปด้วย ห้องนั่งเล่น เชื่อมกับส่วนทานอาหาร ติดกับห้องครัว โดยพื้นที่นี้เจ้าของบ้านได้อัพเกรดจากฝ้าฉาบเรียบเป็น ตกแต่งด้วยเพดานไม้สนเพิ่มความสูงฝ้าให้เฉียงระนาบเดียวกับหลังคาบ้าน เพิ่มพื้นที่ทำให้ตัวบ้านโปร่งโล่งสบาย ไม่อึดอัด ประกอบกับพื้นลายไม้ให้สอดแทรกอารมณ์เหมือนอยู่ในชนบทสงบๆ

ส่วนพื้นที่อื่นๆ เราได้จัดสรรเป็นห้องเอาไว้เพื่อตอบโจทย์เรื่องความเป็นส่วนตัว และเหมาะสมกับฟังก์ชันการใช้งาน โดยมี ห้องนอนใหญ่สำหรับผู้สูงอายุ มีห้องน้ำในตัว โดยประตูห้องนอนและห้องน้ำเราออกแบบให้มีขนาดใหญ่พิเศษและปรับเปลี่ยนจากบานเปิดเป็นบานเลื่อน เพื่อให้วีลแชร์สามารถเข้าออกได้ง่าย ห้องอเนกประสงค์ที่สามารถปรับเปลี่ยนให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ของเจ้าของบ้าน และมีห้องเก็บของ ห้องนอน ห้องน้ำรับแขก และห้องซักล้างที่เชื่อมไปประตูออกหลังบ้านได้

Grit Build เชื่อว่า “บ้านที่ดี” ต้องตอบโจทย์ผู้อยู่อาศัยได้ เราจึงสร้างบ้านที่เป็นมิตรและเข้าใจผู้อยู่อาศัยเสมอ

✦ สร้างบ้าน สร้างคุณภาพชีวิต สร้างกับ 𝗚𝗿𝗶𝘁 𝗕𝘂𝗶𝗹𝗱 ✦
บริการครบวงจรเรื่องก่อสร้าง บ้าน อาคาร โรงงาน 

สร้างบ้านกับเรา ติดต่อเลย
ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

Inbox : @gritbuild
Line : @gritbuild
Tel : 0933649782 (คุณเมย์)

Email : info@gritbuild.net.

Categories
รีวิวบ้าน

รีวิวผลงานการก่อสร้าง  “Idena Home” 

วันนี้ Grit Build พาทัวร์ เยี่ยมชม แบบบ้าน “Idena  Home” หากคุณกำลังมองหาบ้านที่ตอบโจทย์เรื่องพื้นที่ใช้สอยคุ้มค่า คุ้มราคา เราคงไม่พลาดที่จะแนะนำบ้านหลังนี้ Idena Home บ้านที่มีการจัดสรรห้องออกมาอย่างมากมาย ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามไลฟ์สไตล์ของเจ้าของบ้าน ทำให้พื้นที่ที่มีอย่างจำกัด ได้ใช้ประโยชน์สูงที่สุด


บริเวณหน้าบ้าน

เมื่อยืนมองจากด้านนอกตัวบ้าน สิ่งแรกที่ดึงดูดสายตาเลย คือ ทรงบ้านสี่เหลี่ยมที่ใช้สีขาวเป็นกรอบตัดกับสีเข้มดูเรียบแต่เท่ห์ ประตูกระจกบานใหญ่ทั้งชั้นบนบริเวณห้องนอนและชั้นล่างให้บ้านดูปลอดโปร่ง มาพร้อมระเบียงยาวบริเวณห้องนอน ตกแต่งด้วยลายไม้ดูมีสไตล์ ทำให้ภายนอกบ้านดูโดดเด่นมีเอกลักษณ์มากขึ้น

พื้นที่ใช้สอยชั้น 1

บ้านหลังนี้มีพื้นที่ใช้สอยขนาด 173 ตร.ม. ไม่รวมพื้นที่จอดรถด้านหน้าอีก 2 คัน ซึ่งตอบโจทย์ครอบครัวขนาดกลางได้สบายๆ เมื่อเข้าไปในตัวบ้านจะให้ความรู้สึกโล่งสบาย เห็นบันไดขึ้นชั้น 2 เป็นพื้นที่แบ่งโซนอย่างชัดเจน โดยโซนแรกทางด้านซ้ายเป็นห้องนั่งเล่นขนาดกลาง มีกระจกบานเลื่อนเห็นบริเวณทางเดินข้างบ้าน เชื่อมกับโซนทานข้าวที่มองเห็นหน้าบ้านและรับแสงธรรมชาติได้ บริเวณข้างบันไดจะพบห้องน้ำรับแขกและห้องนอน

ส่วนห้องครัวหลังโซนทานข้าวจะถูกแบ่งห้องอย่างชัดเจนเพื่อป้องกันกลิ่นเข้ามาในตัวบ้าน และหลังบ้านเป็นโซนซักล้างที่เดินทะลุจากห้องครัวได้

พื้นที่ใช้สอยชั้น 2

เมื่อเดินขึ้นมาบริเวณชั้น 2 จะพบทางเดินที่เชื่อมไปยังห้องต่างๆ สุดทางเดิน 2 ฝั่งเป็นห้องนอน ประกอบด้วย ห้องนอน 2 ห้องที่สามารถปรับใช้เป็นห้องออกกำลังกาย ห้องพระ ห้องทำงาน หรือห้องอื่นๆ ที่เข้ากับความต้องการของเจ้าของได้ มาพร้อมห้องน้ำแยก 1 ห้องติดกับบันได อีกฝั่งหนึ่งของห้อง Master Bedroom สามารถวางเตียงขนาด King Size วางทีวี และตั้งโต๊ะทำงานในห้องได้ โดยยังมีพื้นที่ในห้องอีกเหลือเฟือ มีห้องน้ำในตัว และประตูกระจกบานใหญ่ที่เดินออกไปชมวิวนอกระเบียง

Grit Build เชื่อว่าบ้านที่ดี ไม่ได้วัดกันที่ราคาและความยิ่งใหญ่ แต่ต้องเป็น “บ้าน” ที่ให้ความสบายใจ ให้ความคุ้มค่า และเข้าใจผู้อยู่อาศัยมากที่สุด

✦ สร้างบ้าน สร้างคุณภาพชีวิต สร้างกับ 𝗚𝗿𝗶𝘁 𝗕𝘂𝗶𝗹𝗱 ✦
บริการครบวงจรเรื่องก่อสร้าง บ้าน อาคาร โรงงาน 

สร้างบ้านกับเรา ติดต่อเลย
ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

Inbox : @gritbuild
Line : @gritbuild
Tel : 0933649782 (คุณเมย์)

Email : info@gritbuild.net.

Categories
top3 รีวิวบ้าน

รีวิวผลงานการก่อสร้าง  “Crystal Home”

Play Video

วันนี้ Grit Build พาทัวร์ เยี่ยมชม แบบบ้าน “Crystal Home” จากโจทย์ที่ว่าบ้านหลังนี้เป็นครอบครัวขนาดกลาง และมีผู้สูงอายุอยู่ด้วย เราจึงเสนอแบบบ้าน Crystal Home โดยไม่ลังเลเลย แม้หลังจากก่อสร้างไประยะหนึ่งแล้ว ลูกค้าเกิดต้องการปรับเปลี่ยนทางเข้าบ้าน จากด้านหน้าที่เป็นถนนส่วนบุคคล มาเป็นเข้าจากทางด้านข้างที่เป็นถนนซอยหลักแทน ซึ่งต่างจากแบบบ้านที่เราวางไว้ว่าพื้นที่จะต้องเป็นแนวกว้าง ก็ไม่ได้เป็นปัญหาโดยทีมวิศวกร สถาปนิก ร่วมวางแผนจนสามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างลงตัว

บริเวณภายนอกบ้าน

เมื่อมองจากภายนอกบ้าน สิ่งแรกที่สะดุดตาเลยทันทีคือหลังคาที่เรียบแต่ดูเท่ห์ทันสมัย และหน้าต่างบานใหญ่รับแสงธรรมชาติที่อยู่บริเวณโถงชั้น 2 และผนังห้อง Master Bedroom ที่ประดับด้วยกระเบื้องลายหินสีน้ำตาล ทำให้ภายนอกบ้านดูโดดเด่นมีเอกลักษณ์

พื้นที่ใช้สอยชั้น 1

ด้วยพื้นที่ใช้สอยขนาด 311 ตร.ม. ไม่รวมที่จอดรถอีก 2 คัน ทำให้บ้านหลังนี้ตอบโจทย์กับความต้องการของเจ้าของบ้าน ทางเข้าหลักของบ้าน คือ ทางเข้าห้องนั่งเล่น และทางเข้ารอง คือ ทางเข้าจากที่จอดรถ เมื่อเดินเข้าไปในตัวบ้านจะพบกับความโปร่งโล่งสบาย มีห้องนั่งเล่นขนาดใหญ่ และโถงทางเดินเชื่อมกับพื้นที่กิจกรรมต่างๆ โดยฝั่งห้องนั่งเล่นมีห้องนอนสำหรับผู้สูงอายุ มาพร้อมห้องน้ำในตัว โดยประตูห้องนอนและห้องน้ำได้มีการปรับเปลี่ยนจากบานเปิดเป็นบานสไลด์และมีขนาดใหญ่พิเศษเพื่อให้วีลแชร์เข้าออกได้ง่าย

เดินเชื่อมไปอีกฝั่งจะพบครัวฝรั่งที่เชื่อมกับห้องอาหาร มีกระจกบานใหญ่มองเห็นสวนด้านนอกและรับแสงธรรมชาติ ด้านหลังบ้านเป็นพื้นที่ซักล้างพร้อมครัวไทยเพื่อหลีกเลี่ยงกลิ่นจากการทำอาหารเข้าสู่ภายในบ้าน

พื้นที่ใช้สอยชั้น 2

ขึ้นมาชั้น 2 จะพบโถงทางเดินที่เชื่อมห้องต่างๆ ตรงข้ามบันไดจะเป็นห้องทำงานเชื่อมกับระเบียงวิวหน้าบ้าน ห้องนี้สามารถปรับใช้เป็นห้องนั่งเล่น หรือห้องฟิตเนสได้ ถัดมาอีกห้องเป็นห้องพระพร้อมกระจกบานใหญ่ สุดทางเดิน 2 ฝั่ง เป็นห้องนอนที่มีห้องน้ำในตัว โดยห้อง Master Bedroom เข้ามาจะพบกับ Walkin Closet ที่กั้นพื้นที่ระหว่างส่วนเตียงนอนและห้องน้ำ

ไม่ใช่เพียงแค่ที่อยู่อาศัยเท่านั้น แต่ Grit Build สร้าง “บ้าน” ที่นิยามไว้ด้วยความอบอุ่น ตอบโจทย์การใช้งานของครอบครัว

✦ สร้างบ้าน สร้างคุณภาพชีวิต สร้างกับ 𝗚𝗿𝗶𝘁 𝗕𝘂𝗶𝗹𝗱 ✦
บริการครบวงจรเรื่องก่อสร้าง บ้าน อาคาร โรงงาน 

 

สร้างบ้านกับเรา ติดต่อเลย
ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

Inbox : @gritbuild
Line : @gritbuild
Tel : 0933649782 (คุณเมย์)
Email : info@gritbuild.net

Categories
รีวิวบ้าน

รีวิวผลงานการก่อสร้าง  “Urbana II” 

วันนี้ Grit Build พาทัวร์ เยี่ยมชม แบบบ้าน “Urbana II” บ้านเดี่ยว 2 ชั้น จุดเด่นของบ้านหลังนี้คือการใช้พื้นที่ที่มีอยู่อย่างจำกัดได้อย่างคุ้มค่า มาพร้อมกับฟังก์ชันที่ใช้ประโยชน์ได้จริง เหมาะกับครอบครัวใหญ่และครอบครัวที่มีผู้สูงอายุ

เอกลักษณ์อีกอย่างของบ้านหลังนี้ คือ แพลนบ้านรูปตัว U ที่มีต้นไม้ใหญ่เป็นจุดนำสายตา ประกอบกับตัวบ้านที่ประดับด้วยเส้นตรงและรูปทรงเรขาคณิตทำให้ตัวบ้านมีมิติและน่าสนใจมากขึ้น รวมถึงตัวบ้านที่ถูกรายล้อมไปด้วยสวนหย่อมเล็กๆ ให้ความรู้สึกสดชื่น ร่มรื่น กระจกรอบบ้านที่ให้แสงธรรมชาติส่องเข้ามาได้ เพิ่มความปลอดโปร่ง โล่งสบายให้กับตัวบ้าน และแฝงไว้ด้วยความอบอุ่น ทำให้บ้านยิ่งน่าอยู่มากขึ้น

ภาพตัวบ้าน

บ้าน Urbana II หลังนี้ เป็นบ้านที่มีการปรับเปลี่ยนฟังก์ชันและผังบ้านเล็กน้อยให้เข้ากับความต้องการของเจ้าของบ้านมากขึ้น โดยบ้านหลังนี้ มี 2 ชั้น เมื่อเดินเข้ามาในบ้านจะเห็นที่จอดรถที่สามารถรองรับรถยนต์ได้ 2 คัน โดยพื้นที่ตรงกลางบ้านจะเห็นต้นไม้ขนาดใหญ่ตั้งตระหง่านอยู่บริเวณหน้าบ้าน พร้อมสวนหย่อมเล็กๆรายล้อมตัวบ้านไว้

หน้าบ้าน

เมื่อเดินเข้าประตูบ้านมา จะพบห้องนั่งเล่นขนาดใหญ่ตกแต่งด้วยสไตล์โมเดิร์นที่สามารถรองรับสมาชิกทุกคนในบ้านได้อย่างพอดี 

ถัดมาจะเห็นห้องน้ำรับแขก และห้องนอนสำหรับผู้สูงอายุที่มีประตูขนาดกว้างเป็นพิเศษ พร้อมห้องน้ำในตัวที่ดีไซน์มาเพื่อผู้สูงอายุโดยเฉพาะ  

ต่อมาเป็นโซนทานข้าวที่ให้คนในบ้านได้ทำกิจกรรมร่วมกัน โดยโต๊ะทานข้าวจะถูกขนาบข้างไว้ด้วยกระจกให้เห็นทั้งสวนหน้าบ้านและสวนหลังบ้าน เพื่อระบายอากาศและรับลมธรรมชาติมากขึ้น 

ต่อมาเป็นโซนห้องครัว ที่สามารถทะลุไปทางหลังบ้าน สามารถเจอกับโซนซักล้างและสวนได้เลย

เมื่อเดินขึ้นบันไดมาถึงชั้น 2 จะพบกับห้องโถงที่มีความเป็นส่วนตัวมากขึ้น ซึ่งห้องโถงนี้สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของผู้อยู่อาศัย ซึ่งเจ้าของบ้าน Urbana II หลังนี้ได้ปรับเปลี่ยนให้กลายเป็นทั้งห้องนั่งเล่นและโถงทำกิจกรรมอื่นๆได้  

โดยมีห้องนอน 3 ห้อง โดยมีห้องน้ำในตัว 2 ห้อง และห้องน้ำแยก 1 ห้อง ชั้นนี้มีความน่าสนใจตรงระเบียงที่เจ้าของบ้านต้องการปรับให้เป็นพื้นที่ตัว L ขนาดใหญ่ที่สามารถ Access ได้จากห้องโถง

พื้นที่ใช้สอยถึง 395 ตรม. เรียกได้ว่ากว้างขวางสุดๆ

แสงธรรมชาติ

กว่าจะมาเป็นบ้าน Urbana II ที่สมบูรณ์แบบได้ขนาดนี้ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะวิศวกร สถาปนิก และบริษัทรับเหมาก่อสร้างของ Grit Build ที่ให้ความสำคัญในเรื่องของคุณภาพบ้านและคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัย เพราะ Grit Build เชื่อว่า ทุกรายละเอียด และทุกความใส่ใจเป็นหัวใจของการสร้างบ้าน เพื่อให้ลูกค้าของ Grit Build ทุกคน ได้อยู่บ้านที่สบายใจและสมบูรณ์แบบที่สุด

✦ สร้างบ้าน สร้างคุณภาพชีวิต สร้างกับ 𝗚𝗿𝗶𝘁 𝗕𝘂𝗶𝗹𝗱 ✦                                               

บริการครบวงจรเรื่องก่อสร้าง บ้าน อาคาร โรงงาน

สร้างบ้านกับเรา ติดต่อเลย
ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

Inbox : @gritbuild
Line : @gritbuild
Tel : 0933649782 (คุณเมย์)
Email : info@gritbuild.net

บริการออกแบบ ก่อสร้าง โดยมืออาชีพ

Colby
บ้านทรงสูงสไตล์โมเดิร์น สะท้อนความเรียบหรู ดูโปร่งสบาย

©2021 Grit build Company Limited. Designed by Geminine Studio co.,ltd.