รายการวัสดุก่อสร้าง

Gift Voucher Homepro
มูลค่า 50,000 บาท!!

รับทันที Gift Voucher Homepro มูลค่า 50,000 บาท!!

พร้อมรับสิทธิพิเศษ กว่า 7 ต่อ รวมมูลค่ากว่า 1 ล้านบาท !!! *เพียงลงทะเบียน
💥 สิทธิพิเศษ ต่อที่ 1 รับทันที Gift Voucher Homepro มูลค่า 50,000 บาท *
💥 สิทธิพิเศษ ต่อที่ 2 เพิ่มเติมสำหรับคุณเท่านั้น วันนี้ กริท บิลด์ จัดเต็ม ให้ส่วนลดเพิ่ม!*(สำหรับแบบบ้านมาตรฐาน)

✅ ส่วนลดเพิ่ม 100,000 บาท สำหรับแบบบ้านมาตรฐาน ราคาต่ำกว่า 5 ล้านบาท
✅ ส่วนลดเพิ่ม 150,000 บาท สำหรับแบบบ้านมาตรฐาน ราคาตั้งแต่ 5 ล้าน – 9 ล้านบาท
✅ ส่วนลดเพิ่ม 200,000 บาท สำหรับแบบบ้านมาตรฐาน ราคาตั้งแต่ 9 ล้านบาท ขึ้นไป

💥 สิทธิพิเศษ ต่อที่ 3 ฟรี! ปรับแบบบ้าน จะแบบบ้านไหน เราก็ปรับได้ ปรับจนกว่าคุณจะพอใจ*
💥 สิทธิพิเศษ ต่อที่ 4  ฟรี! อัพเกรดสีเป็น TOA 4 Seasons สำหรับสเปก Standard หรือ 

ฟรี! อัพเกรดเสาเข็มตอกเป็นเข็มเจาะ สำหรับสเปก Superior

‎💥 สิทธิพิเศษ ต่อที่ 5 ฟรี! ปั๊มน้ำ HITACHI XX Series 350 วัตต์
💥 สิทธิพิเศษ ต่อที่ 6 ฟรี! ถังเก็บน้ำ DOS Life 1500 ลิตร
💥 สิทธิพิเศษ ต่อที่ 7 ฟรี! เดินสายจุดติดตั้งแอร์ทุกห้องนอน

Gift Voucher Homepro
มูลค่า 50,000 บาท!!

รับทันที Gift Voucher Homepro มูลค่า 50,000 บาท!!

พร้อมรับสิทธิพิเศษ กว่า 7 ต่อ รวมมูลค่ากว่า 1 ล้านบาท !!! *เพียงลงทะเบียน
💥 สิทธิพิเศษ ต่อที่ 1 รับทันที Gift Voucher Homepro มูลค่า 50,000 บาท *
💥 สิทธิพิเศษ ต่อที่ 2 เพิ่มเติมสำหรับคุณเท่านั้น วันนี้ กริท บิลด์ จัดเต็ม ให้ส่วนลดเพิ่ม!*(สำหรับแบบบ้านมาตรฐาน)

✅ ส่วนลดเพิ่ม 100,000 บาท สำหรับแบบบ้านมาตรฐาน ราคาต่ำกว่า 5 ล้านบาท
✅ ส่วนลดเพิ่ม 150,000 บาท สำหรับแบบบ้านมาตรฐาน ราคาตั้งแต่ 5 ล้าน – 9 ล้านบาท
✅ ส่วนลดเพิ่ม 200,000 บาท สำหรับแบบบ้านมาตรฐาน ราคาตั้งแต่ 9 ล้านบาท ขึ้นไป

💥 สิทธิพิเศษ ต่อที่ 3 ฟรี! ปรับแบบบ้าน จะแบบบ้านไหน เราก็ปรับได้ ปรับจนกว่าคุณจะพอใจ*
💥 สิทธิพิเศษ ต่อที่ 4  ฟรี! อัพเกรดสีเป็น TOA 4 Seasons สำหรับสเปก Standard หรือ 

ฟรี! อัพเกรดเสาเข็มตอกเป็นเข็มเจาะ สำหรับสเปก Superior

‎💥 สิทธิพิเศษ ต่อที่ 5 ฟรี! ปั๊มน้ำ HITACHI XX Series 350 วัตต์
💥 สิทธิพิเศษ ต่อที่ 6 ฟรี! ถังเก็บน้ำ DOS Life 1500 ลิตร
💥 สิทธิพิเศษ ต่อที่ 7 ฟรี! เดินสายจุดติดตั้งแอร์ทุกห้องนอน

รับประกันความ มั่นคง
ดูแลบ้านทุกหลัง ก่อนและหลังส่งมอบ

ด้วยผลงานการออกแบบ และสร้างกว่า

50 หลัง

บริการออกแบบ ก่อสร้าง โดยมืออาชีพ

©2021 Grit build Company Limited. Designed by Geminine Studio co.,ltd.

ขอบคุณที่ลงทะเบียน

ทางบริษัท Grit build จะรีบดำเนินการติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด